เจ้าหญิงนิยาย

  1ST   NONTAWAT N.T   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ้าหญิงนิยาย NONTAWAT N.T x 1ST
เนื้อร้อง/ทำนอง: NONTAWAT N.T, 1STดนตรี: 9n9โปรดิวเซอร์: 1ST

 E  จะดูแลเธออย่างเจ้าหญิงB..   ให้เธอเรียกฉันว่าเจ้าชาย.C#m.   จะคอยดูแลไม่ทอดทิ้งB..   ต่อให้มีเรื่องราวมากมายA   อยากให้ความรักเราผูกมิตรG#m   แล้วปล่อยให้เรื่องที่ครุ่นคิดF#m   เป็นเพียงความฝันในนิยายB   ในโลกความจริงคงไม่ใช่

E B | C#m B |A G#m | F#m B |

** |

จะไม่ทำให้เธEอนั้นต้องเปลี่ยนใจถึงแม้ใครแม้ใคBรมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าฉันคนเดิC#mมจะไม่เปลี่ยนใจฉันสัญญาจะมีแค่เธBอจะไม่เปลี่ยนใจถึงแม้ใครแม้ใคAรมันจะเปลี่ยนทางแต่ว่าตัวฉันเอG#mงจะไม่เปลี่ยนตามถึงแม้ใครแม้ใคF#mรมันจะเปลี่ยนไปฉันสัญญาจะมีแค่เธBอจะไม่เปลี่ยนใจ..ตลอดไป

 E  รู้ว่ามีแต่ฉันและเธBอเท่านั้นตลอดไC#m   ภาพที่คิดไว้มีแค่เธBอกับฉันตลอดไปA   แต่ว่ามันจะไม่เป็G#mนแบบนั้นตลอดไF#m   คงจะมีแค่ภาพของเธBอกับมันตลอดไป

 C#m  ขอเธอได้โปรดช่วยมองตาฉันที B  ถึงแม้เธอไม่ต้องการแต่ว่าฉันมี A  ขอเธอเชื่อมเราดวงใจที่ฉันมี E  แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นคงจะฝันC#m Bดี..   แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นคงจะฝันA | Bดี..

คำว่ารัEกหยุดพักแค่พักน้ำตาBก่อนก่อนที่เธอจะไC#mป ก็ทิ้งฉันไว้ ไม่มีคำลาBบอกบินไปไกAลลับ..ตG#mคำพูดคำจาF#mเธอทำฉันเจ็บจนเจียนBตาย

ฉันเจ็บจนเกินจะทนEไว้ เป็นเธอแล้วจะทนBไหมใครต่อใครก็รู้C#mว่าเธอนั้นร้ายจะตาBเธอเป็นเจ้าหญิAงในนิยายเธอเป็นความฝัG#mนของเจ้าชายต้องปล่อยเธอไF#mปตามทางที่ต้องเจB

มันคงจะหมดเวลาEฉัน ทิ้งฉันไว้ในควาBมหลังปล่อยฉันอยู่อย่างนั้C#mนในโลกเจ้าชายนิทรBเธอทำให้ฉันAมีน้ำตา ในทุก ๆ ครั้งที่G#mเธอลาไม่ย้อนคืนมF#mาจะกลับมายืนเหมือนที่Bเคย

** |

 E  คงไม่ใช่ คงไม่ใช่B   ความรักเราคงไปไม่ไC#mด้ คงไม่ได้ คงไม่ได้B   ความรักของเรามันไม่ง่ายAเลย   มันไม่ง่ายG#mเลย มันไม่ง่าF#mยเลย.. B

** |ฟังเพลง - เจ้าหญิงนิยาย NONTAWAT N.T x 1ST - YouTube

เนื้อเพลง เจ้าหญิงนิยาย NONTAWAT N.T x 1ST จะดูแลเธออย่างเจ้าหญิง ให้เธอเรียกฉันว่าเจ้าชาย จะคอยดูแลไม่ทอดทิ้ง ต่อให้มีเรื่องราวมากมาย อยากให้ความรักเราผูกมิตร แล้วปล่อยให้เรื่องที่ครุ่นคิด เป็นเพียงความฝันในนิยาย ในโลกความจริงคงไม่ใช่ จะไม่ทำให้เธอนั้นต้องเปลี่ยนใจ ถึงแม้ใครแม้ใครมันจะเปลี่ยนไป แต่ว่าฉันคนเดิมจะไม่เปลี่ยนใจ ฉันสัญญาจะมีแค่เธอจะไม่เปลี่ยนใจ ถึงแม้ใครแม้ใครมันจะเปลี่ยนทาง แต่ว่าตัวฉันเองจะไม่เปลี่ยนตาม ถึงแม้ใครแม้ใครมันจะเปลี่ยนไป ฉันสัญญาจะมีแค่เธอจะไม่เปลี่ยนใจ ตลอดไป รู้ว่ามีแต่ฉันและเธอเท่านั้นตลอดไป ภาพที่คิดไว้มีแค่เธอกับฉันตลอดไป แต่ว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นตลอดไป คงจะมีแค่ภาพของเธอกับมันตลอดไป ขอเธอได้โปรดช่วยมองตาฉันที ถึงแม้เธอไม่ต้องการแต่ว่าฉันมี ขอเธอเชื่อมเราดวงใจที่ฉันมี แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นคงจะฝันดี แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นคงจะฝันดี คำว่ารักหยุดพักแค่พักน้ำตาก่อน ก่อนที่เธอจะไป ก็ทิ้งฉันไว้ ไม่มีคำลาบอก บินไปไกลลับ ตา คำพูดคำจาเธอทำฉันเจ็บจนเจียนตาย ฉันเจ็บจนเกินจะทนไว้ เป็นเธอแล้วจะทนไหม ใครต่อใครก็รู้ว่าเธอนั้นร้ายจะตาย เธอเป็นเจ้าหญิงในนิยาย เธอเป็นความฝันของเจ้าชาย ต้องปล่อยเธอไปตามทางที่ต้องเจอ มันคงจะหมดเวลาฉัน ทิ้งฉันไว้ในความหลัง ปล่อยฉันอยู่อย่างนั้นในโลกเจ้าชายนิทรา เธอทำให้ฉันมีน้ำตา ในทุกๆครั้งที่เธอลา ไม่ย้อนคืนมาจะกลับมายืนเหมือนที่เคย คงไม่ใช่ คงไม่ใช่ ความรักเราคงไปไม่ได้ คงไม่ได้ คงไม่ได้ ความรักของเรามันไม่ง่ายเลย มันไม่ง่ายเลย มันไม่ง่ายเลย