ห้าม Ost.เมียอาชีพ

  หนึ่ง ณรงค์วิทย์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ห้าม หนึ่ง ณรงค์วิทย์ (Ost.เมียอาชีพ)
เนื้อร้อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ทำนอง: Banana Boatเรียบเรียง: พิทยา พูลดาวทอง

F | C/E |Dm | C |

ควาFมสัมพันธ์ที่มีระหว่างเรA#มันเป็นFเรื่องราวที่เกินจะเข้าA#ใจเธอเคยรู้ไหDmม..ว่าฉันหวั่นไหCวมากมายแค่ไหA#น..

ก็รู้ทั้งหัวใGmจว่าฉันไม่ควรรักถึงAmยังไงก็ห้ามรัก แม้A#ว่าเธอจะดีBdimสักเท่าไCsus4 Cร..

ฉันต้องห้ามใจไม่ให้ผูกพัFนเกินไป   C/Eฉันต้องห้ามใจไม่ให้มันเป็Dmนของเธอ   Cmฉันต้องห้ามใจFไม่ให้อ่อนแอA#ในเวลาที่พบAmเจออย่าเผลGmอไปรักเธอนะ จะช้ำCใจบอกตัวเองทุกวัน

F | C/E |Dm | C |

เหมือFนว่าฟ้าแกล้งกันใช่ไหA#แกล้งทำFให้ฉันรักเธอ แต่แล้วA#ไงกลับมีเงื่อนไDmข..ให้ใจต้องช้ำC ยากเกินตัดใจA#..

* | ** | ** |

ฉันต้องห้ามใจไม่ให้ผูกพัFนเกินไป   C/Eฉันต้องห้ามใจไม่ให้มันเป็Dmนของเธอ   Cmฉันต้องห้ามใจFไม่ให้อ่อนแอA#ในเวลาที่พบAmเจออย่าเผลGmอไปรักเธอนะ..หัวใจC

** |

F | C/E |Dm | C |F |ฟังเพลง - ห้าม หนึ่ง ณรงค์วิทย์ (Ost.เมียอาชีพ) - YouTube

เนื้อเพลง ห้าม หนึ่ง ณรงค์วิทย์ (Ost.เมียอาชีพ) ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างเรา มันเป็นเรื่องราวที่เกินจะเข้าใจ เธอเคยรู้ไหม ว่าฉันหวั่นไหวมากมายแค่ไหน ก็รู้ทั้งหัวใจว่าฉันไม่ควรรัก ถึงยังไงก็ห้ามรัก แม้ว่าเธอจะดีสักเท่าไร ฉันต้องห้ามใจไม่ให้ผูกพันเกินไป ฉันต้องห้ามใจไม่ให้มันเป็นของเธอ ฉันต้องห้ามใจไม่ให้อ่อนแอในเวลาที่พบเจอ อย่าเผลอไปรักเธอนะ จะช้ำใจ บอกตัวเองทุกวัน เหมือนว่าฟ้าแกล้งกันใช่ไหม แกล้งทำให้ฉันรักเธอ แต่แล้วไง กลับมีเงื่อนไข ให้ใจต้องช้ำ ยากเกินตัดใจ ฉันต้องห้ามใจไม่ให้ผูกพันเกินไป ฉันต้องห้ามใจไม่ให้มันเป็นของเธอ ฉันต้องห้ามใจไม่ให้อ่อนแอในเวลาที่พบเจอ อย่าเผลอไปรักเธอนะ หัวใจ