น้ำตาไม่มีเสียง

  วงแชร์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตาไม่มีเสียง วงแชร์ TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: วงแชร์สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A | A |C#m | C#m |
A | A |C#m | C#m |

มอAsus2งท้องฟ้าในวันเปลี่ยนคืนที่ไม่มีจันทร์ดวงไหC#m7น..มอAsus2งทะเลที่มากมายมีคลื่นลมซัดมาสักแค่ไC#m7หน..

เปรียบเสมืF#mอนว่าฉันนั้นไG#mม่มีเธอเสมือF#mนว่าฉันนั้นต้อG#mงเดียวดายก็ในวัAน..ที่เธอร่ำลBา..

มีน้ำตEา แต่ไม่มีเสียงเรียกเธอโปรดอย่าไC#m7ป มันไม่มีเสียงรั้งเธอที่รัAsus2ก.. ขาดเธF#mอฉันคงขาดใBน้ำตาEมันไม่มีเสียงเรียกเธอโปรดอย่าไC#m7ป มันไม่มีเสียงรั้งเธอที่รัAsus2ก.. ฉันเปรียบเธF#mอดั่งลมหายใG#mหากเธF#mอจะทิ้งฉันไBป ลองคิดดูเอง

Asus2 |

ท่ามกลาAsus2งผู้คนมากมายแต่ยังรู้สึกเดียวดายอย่างนั้C#m7น..เรื่องราAsus2วมีเป็นนับพันแต่มีที่ติดใจฉันคือเธC#m7อ..

ในคืนนี้F#mตัวฉันเลยมายืG#mนร้องเพลงคืนนี้F#mตัวฉันเลยมายืG#mนบอกความข้างใAนให้เธอได้รู้B..

* |

A | A |C#m | C#m |
A | A |C#m | C#m |
F#m | G#m |F#m | G#m |A | B | B |

* |

A | A | C#m | C#m | ( x2 )ฟังเพลง - น้ำตาไม่มีเสียง วงแชร์ TMG - YouTube

เนื้อเพลง น้ำตาไม่มีเสียง วงแชร์ TMG มองท้องฟ้าในวันเปลี่ยน คืนที่ไม่มีจันทร์ดวงไหน มองทะเลที่มากมาย มีคลื่นลมซัดมาสักแค่ไหน เปรียบเสมือนว่าฉันนั้นไม่มีเธอ เสมือนว่าฉันนั้นต้องเดียวดาย ก็ในวัน ที่เธอร่ำลา มีน้ำตา แต่ไม่มีเสียงเรียกเธอ โปรดอย่าไป มันไม่มีเสียงรั้งเธอ ที่รัก ขาดเธอฉันคงขาดใจ น้ำตามันไม่มีเสียงเรียกเธอ โปรดอย่าไป มันไม่มีเสียงรั้งเธอ ที่รัก ฉันเปรียบเธอดั่งลมหายใจ หากเธอจะทิ้งฉันไป ลองคิดดูเอง ท่ามกลางผู้คนมากมาย แต่ยังรู้สึกเดียวดายอย่างนั้น เรื่องราวมีเป็นนับพัน แต่มีที่ติดใจฉันคือเธอ ในคืนนี้ตัวฉันเลยมายืนร้องเพลง คืนนี้ตัวฉันเลยมายืนบอกความ ข้างในให้เธอได้รู้