แฟนใหม่หาไม่ยาก

  วงโอทู   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก วงโอทู
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอม วงโอทูเรียบเรียง: เสก ผานชื่นดนตรี: สัญญา อิทธิสันติดต่องานแสดง: 0872977039

C | C |

C | Am |F | G |

เธอพยายาCมทำเพื่อเขาแต่ไม่มีสิ่งใดAmสนองกลับมามีแต่เจ็Fบ วาจาที่ทำร้ายจิตใจG

ยิ่งคCบยิ่งนานเท่าไหร่..เขายิ่งรู้บทบาทของเราที่ยอFมตามใจ ดูแลเทคแคGร์อยู่ฝ่ายเดียว

 Am  รักเขาทำไม ถ้าเขาไม่Emใยดี Am  เอาเวลา..ที่เสียไEmปคิดทุบทวนสิ่งที่ผ่านมา   กลับมามอFงตัวเอง   ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่าGอะไร

แฟนใหม่หาไม่ยาCก ถ้าเธอยอมเปิดใAmลืมอดีตไปF ให้มัน..เป็นบทเรียนGในชีวิตรักใหCม่..คงอีกAmไม่นานมันต้องมีFสักคน..ที่เขารัGกและจริงใจเธCอ โอ๊ะโAmอ..โอ้โหF.. รักใหGม่คงอีกไม่นาCน.. โอ้โAmห โอ้โFห..รักใหม่Gคงอีกไม่นาน..

C Am | F G |
C Am | F G |F | G |

* | ** |

C Am | F G | ( x4 ) | C |ฟังเพลง - แฟนใหม่หาไม่ยาก วงโอทู - YouTube

เนื้อเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก วงโอทู เธอพยายามทำเพื่อเขา แต่ไม่มีสิ่งใดสนองกลับมา มีแต่เจ็บ วาจาที่ทำร้ายจิตใจ ยิ่งคบยิ่งนานเท่าไหร่ เขายิ่งรู้บทบาทของเรา ที่ยอมตามใจ ดูแลเทคแคร์อยู่ฝ่ายเดียว รักเขาทำไม ถ้าเขาไม่ใยดี เอาเวลา ที่เสียไปคิดทุบทวนสิ่งที่ผ่านมา กลับมามองตัวเอง ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่าอะไร แฟนใหม่หาไม่ยาก ถ้าเธอยอมเปิดใจ ลืมอดีตไป ให้มัน เป็นบทเรียนในชีวิต รักใหม่ คงอีกไม่นาน มันต้องมีสักคน ที่เขารักและจริงใจเธอ โอ๊ะโอ โอ้โห รักใหม่คงอีกไม่นาน โอ้โห โอ้โห รักใหม่คงอีกไม่นาน