แก๊สน้ำตา

  ออย แสงศิลป์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แก๊สน้ำตา ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ ศรีสุขเรียบเรียง: เธค คอนสารดนตรี: ไอซี่ วะตะแบก, วิศัยทัศน์ สุขสำลี, ณัฐวิทย์ สุทธิอาจ, สิทธิพงษ์ เจริญทรัพย์, สิทธิพงษ์ เจริญทรัพย์สังกัดค่าย: Guitar Record, กีต้าร์เร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0986125171

Em | C |Am | B | B |

ความฮัEmกคืออุดมการณ์..ที่เฮาเคยมีCร่วมกันจูงมือAmกันชูกำปั้นขึ้นไป..เทิงBฟ้า

เฮาEmเคยเดินร่วมทางสู้อดและทCน เคียงไหล่ เคียงบ่าสร้างฝัAmนตามคำสัญญา..ว่าสิฮักBกันตลอดกาล.. B

ชีวิตAmเฮาเคยสดใส ที่เจ้าถูกใBmจว่างามปานในฝันต้องถูกสลาCยกลายเป็นหมอกควันเมื่อเขาคนนั้Dนเข้ามาใหม่.. D

น้ำตาไหCล หายใจDบ่ออกเสียงตะคอBmกว่าเลิก แยกEmทางออกซิเจAmนความฮักเบาบาDขืนอยู่ต่อคงต้อGงขาดใจเรื่องความฮัCก เขาห้าDมรวมกลุ่มชุมนุBmมเกินสองคนบ่ไEmด้มือที่สาAmมเข้ามาสลาDย คนพ่ายต้องGลา

* | ** | *** |

Em | C |Am | B | B |

*** |

ปานม๊Amอบถืกแก๊สน้ำตา..Dตั้งแต่ผีบ้ายังน้ำตาGไหล..

Em | C |Am | B | B |Em |ฟังเพลง - แก๊สน้ำตา ออย แสงศิลป์ - YouTube

เนื้อเพลง แก๊สน้ำตา ออย แสงศิลป์ ความฮักคืออุดมการณ์ ที่เฮาเคยมีร่วมกัน จูงมือกันชูกำปั้นขึ้นไป เทิงฟ้า เฮาเคยเดินร่วมทาง สู้อดและทน เคียงไหล่ เคียงบ่า สร้างฝันตามคำสัญญา ว่าสิฮักกันตลอดกาล ชีวิตเฮาเคยสดใส ที่เจ้าถูกใจว่างามปานในฝัน ต้องถูกสลายกลายเป็นหมอกควัน เมื่อเขาคนนั้นเข้ามาใหม่ น้ำตาไหล หายใจบ่ออก เสียงตะคอกว่าเลิก แยกทาง ออกซิเจนความฮักเบาบาง ขืนอยู่ต่อคงต้องขาดใจ เรื่องความฮัก เขาห้ามรวมกลุ่ม ชุมนุมเกินสองคนบ่ได้ มือที่สามเข้ามาสลาย คนพ่ายต้องลา ปานม๊อบถืกแก๊สน้ำตา ตั้งแต่ผีบ้ายังน้ำตาไหล