เอิ้นขวัญคนเศร้า

  พี สะเดิด   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เอิ้นขวัญคนเศร้า พี สะเดิด
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Em D | Em |G D | Em |

อ้ายเคยบอกเจ้Emา สิไปนำเขาDให้คึดเสียก่อEmน้องหล่าบ่ฟังคำวอEmเลยต้องกลับคอDนแบบซ้ำน้ำตGผู้บ่าวกรุงเทAพเขาทำให้เจ็EmบซมซานกลับAmมาแม่นคำGอ้ายบ่น้องหล่Emอ้ายเตือนหนักหนDา ให้เจ้าระEm Bmวัง

บ่อยากเว้าใEmห้ จั่งใด๋ จั่งใด๋Dน้องกะเจ็บแล้Emชาวบ้าAนเขาซาเป็นแถEmเว้ากันแซว ๆD ทำท่าเกลียดชังGสาวนาเสียเส้Aน ไปเป็นของเล่EmนของคนมีตัAmงค์สิ้นสาGว บ่ต้องสิ้นหวัEmคำเอ๋ยคำนาDง ฟังอ้ายเอิ้นGขวัญ

มาเด้อขวัญเอ้Emย คืนมาอยู่นำคีงน้อAขวัญไปG หลงเงิน หลงทEmองให้ฟ้าวคืนมDา อย่าให้รอGนานขวัญถีกเขาAต้ม ขวัญหลงคารEmมคนลวงปากAmหวานให้คืนGกลับมาเฮือนซาEmไผบ่สงสาAmร เจ้ายังมีอ้Bmาย

เช็ดเถิดน้ำตEmา ราคีติดมDา บ่เป็นหยังEmดอกมาซบอกคนบ้านนอAลบคนเคยหลอGก..ออกไปจากBm Emใจอ้ายยังเคียงข้าAคอยปลอบน้องนาGง ดูแลให้หาAmบาดแผGลจากคนใจร้าEmจะเยียวยาให้Dด้วยใจรักGจริง

Em D | Em |Em D | G |
Am G | Am Em |G D | G |

* | ** |

Em D | Em |Am Bm | Em | Em |ฟังเพลง - เอิ้นขวัญคนเศร้า พี สะเดิด - YouTube

เนื้อเพลง เอิ้นขวัญคนเศร้า พี สะเดิด อ้ายเคยบอกเจ้า สิไปนำเขาให้คึดเสียก่อน น้องหล่าบ่ฟังคำวอน เลยต้องกลับคอนแบบซ้ำน้ำตา ผู้บ่าวกรุงเทพเขาทำให้เจ็บซมซานกลับมา แม่นคำอ้ายบ่น้องหล่า อ้ายเตือนหนักหนา ให้เจ้าระวัง บ่อยากเว้าให้ จั่งใด๋ จั่งใด๋น้องกะเจ็บแล้ว ชาวบ้านเขาซาเป็นแถว เว้ากันแซวๆทำท่าเกลียดชัง สาวนาเสียเส้น ไปเป็นของเล่นของคนมีตังค์ สิ้นสาว บ่ต้องสิ้นหวัง คำเอ๋ยคำนาง ฟังอ้ายเอิ้นขวัญ มาเด้อขวัญเอ้ย คืนมาอยู่นำคีงน้อง ขวัญไป หลงเงิน หลงทอง ให้ฟ้าวคืนมา อย่าให้รอนาน ขวัญถีกเขาต้ม ขวัญหลงคารมคนลวงปากหวาน ให้คืนกลับมาเฮือนซาน ไผบ่สงสาร เจ้ายังมีอ้าย เช็ดเถิดน้ำตา ราคีติดมา บ่เป็นหยังดอก มาซบอกคนบ้านนอก ลบคนเคยหลอก ออกไปจากใจ อ้ายยังเคียงข้าง คอยปลอบน้องนาง ดูแลให้หาย บาดแผลจากคนใจร้าย จะเยียวยาให้ด้วยใจรักจริง