เขาเรียกผมว่าเอเรน

  พี สะเดิด   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เขาเรียกผมว่าเอเรน พี สะเดิด
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล (พี สะเดิด)ติดต่องานแสดง: 0982856956

Am | Am |F | F |Dm | Dm |F | E7 |
Am | Am |F | F |Dm | Dm |F | E7 |

วัAmนที่ใจหมดสิ้นความหวังวัFนที่ไร้ซึ่งหนทางสู้Dmกับใจหนักกว่าสู้กับใครยาFกที่จะข้ามE7ผ่าน..

มีAmบางคนเข้ามาย้ำเตือน..ว่Fาชีวิตนั้นมีความหมายบอDmกให้ฉันตื่นขึ้นจากความแพ้พ่ายให้สู้Fอยู่บนโลE7ก..แห่งความเป็นAmจริง

เขาเรียFกผมว่าเอเรGน  เอเรEmนที่ใคร ๆ ศรัทธAmเขาเรียFกผมให้ลุกขึ้นมGา..จากโลFกใบนั้น..ที่เคGยมืดดำจากโลFกใบนั้น.. ที่เคยฝันE7ร้าย

เอเรAmน..  เอCเรน..เอGเรน.. เอเรน.. เอเรAmน..

Am | Am |Am | Am |

ขอAmบคุณที่เข้ามาย้ำเตือนให้Fฉันรู้เส้นทางที่ไปทำDmให้ฉันตื่นขึ้นมายังยิ้มได้เพื่Fอสู้อยู่บนโลก..แห่งความเป็นE7จริง

* |

Dm | Dm |Am | Am |Dm | Dm |Am | Am |
C | G |F | Am |C | G |E | E |

* | ** |

เอAmเรน (ซาซาเกโย) เอCเรน (ซาซาเกโย)เอGเรน (ซาซาเกโย) เอเรน (ซาซาเกโย)เอเรAmน (ซาซาเกโย)

Am | Am |ฟังเพลง - เขาเรียกผมว่าเอเรน พี สะเดิด - YouTube

เนื้อเพลง เขาเรียกผมว่าเอเรน พี สะเดิด วันที่ใจหมดสิ้นความหวัง วันที่ไร้ซึ่งหนทาง สู้กับใจหนักกว่าสู้กับใคร ยากที่จะข้ามผ่าน มีบางคนเข้ามาย้ำเตือน ว่าชีวิตนั้นมีความหมาย บอกให้ฉันตื่นขึ้นจากความแพ้พ่าย ให้สู้อยู่บนโลก แห่งความเป็นจริง เขาเรียกผมว่าเอเรน เอเรนที่ใครๆศรัทธา เขาเรียกผมให้ลุกขึ้นมา จากโลกใบนั้น ที่เคยมืดดำ จากโลกใบนั้น ที่เคยฝันร้าย เอเรน เอเรน เอเรน เอเรน เอเรน ขอบคุณที่เข้ามาย้ำเตือน ให้ฉันรู้เส้นทางที่ไป ทำให้ฉันตื่นขึ้นมายังยิ้มได้ เพื่อสู้อยู่บนโลก แห่งความเป็นจริง เอเรน (ซาซาเกโย) เอเรน (ซาซาเกโย) เอเรน (ซาซาเกโย) เอเรน (ซาซาเกโย) เอเรน (ซาซาเกโย)