ขวัญเอยขวัญมา

  PALMY   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขวัญเอยขวัญมา PALMY ปาล์มมี่
เนื้อร้อง: ปาล์มมี่, โป โปษยะนุกูลทำนอง: ปาล์มมี่เรียบเรียง: ปาล์มมี่, พูนศักดิ์ จตุระบุล, ปณิธาน ตติยารัตน์โปรดิวเซอร์: ปาล์มมี่สังกัดค่าย: genie records

G# | G# |Fm | Fm |C# | C# |D# | D# |

ค่ำคืนมืดG#มนลงครั้งใด ทำฉันหัวใจไหวหวั่นคำสัญFmญาที่ให้กัน..นั้นไม่จางหายไปเก็บคืนวันC#ที่เคยอ้อนออด คงไว้ในอ้อมกอดแม้D#ว่าเราต้องห่างกันแสนไกล

สูดลมหายG#ใจ กล่อมหัวใจปลอบขวัญให้คืนกลับมาใครหนอFmใครจำพรากพา..ขวัญไปอยู่ที่ใดอยากมีกันC#เหมือนดังวันก่อน คำรักชวนใจอ่อนเพ้อD#รำพันครวญคร่ำ เรียกหาเธอ

ขวัญG#เจ้าเอยขวัญมา ใยหนอล่องลอยหลุดไปอยู่ที่ไหFmนช่วยบอกได้ไหมใจ ใยถึงไม่คืนกลับมาฝากไว้C#ให้เธอนานแล้วไม่เจอวอนช่วยพากลับมา หD#า..

G# | G# |

ยังคงหายG#ใจ มีหัวใจ แต่เหมือนทำไมว่างเปล่าสุดแสนFmไกลปลายแสงดาว หวังว่าเธอได้ยินอุ่นไอควาC#มรักในวันเก่า..ยังย้อนเป็นดังเงาเฝ้าD#รอวันเธอกลับมาสักที

* |

ขวัญG#เจ้าเอยขวัญมา ใยหนอล่องลอยหลุดไปอาหFmา อาหา  อาหา อาฮาฝากไว้C#ให้เธอนานแล้วไม่เจอ หืD#อ..

เฝ้ารอG#เธอจนหัวใจแทบขาดลมFmเพลมพัดพาเราพรากยังC#รออยู่ตรงนี้ไม่ห่าง.. หืD#อ..

** |

G# |ฟังเพลง - ขวัญเอยขวัญมา PALMY ปาล์มมี่ - YouTube

เนื้อเพลง ขวัญเอยขวัญมา PALMY ปาล์มมี่ ค่ำคืนมืดมนลงครั้งใด ทำฉันหัวใจไหวหวั่น คำสัญญาที่ให้กัน นั้นไม่จางหายไป เก็บคืนวันที่เคยอ้อนออด คงไว้ในอ้อมกอด แม้ว่าเราต้องห่างกันแสนไกล สูดลมหายใจ กล่อมหัวใจ ปลอบขวัญให้คืนกลับมา ใครหนอใครจำพรากพา ขวัญไปอยู่ที่ใด อยากมีกันเหมือนดังวันก่อน คำรักชวนใจอ่อน เพ้อรำพันครวญคร่ำ เรียกหาเธอ ขวัญเจ้าเอยขวัญมา ใยหนอล่องลอยหลุดไป อยู่ที่ไหนช่วยบอกได้ไหมใจ ใยถึงไม่คืนกลับมา ฝากไว้ให้เธอนานแล้วไม่เจอ วอนช่วยพากลับมา หา ยังคงหายใจ มีหัวใจ แต่เหมือนทำไมว่างเปล่า สุดแสนไกลปลายแสงดาว หวังว่าเธอได้ยิน อุ่นไอความรักในวันเก่า ยังย้อนเป็นดังเงา เฝ้ารอวันเธอกลับมาสักที ขวัญเจ้าเอยขวัญมา ใยหนอล่องลอยหลุดไป อาหา อาหา อาหา อาฮา ฝากไว้ให้เธอนานแล้วไม่เจอ หือ เฝ้ารอเธอจนหัวใจแทบขาด ลมเพลมพัดพาเราพราก ยังรออยู่ตรงนี้ไม่ห่าง หือ


พุทโธรักษา ธัมโมรักษา สังโฆรักษา เจ้าหนีไปหนีมา ขอให้เมืออยู่บ้านอยู่ซอง อยู่ไฮ่อยู่นาอยู่ป่าอยู่เขา กะขอให้กลับคืนมาอยู่บ้านอยู่ซองเด้อสาธุ