ทางที่ดีคือทางแบบไหน

  Pancake   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทางที่ดีคือทางแบบไหน PANCAKE วงแพนเค้ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิ้งหน่อง PANCAKEเรียบเรียง: ครูโก, พีท PANCAKEติดต่องานแสดง: 0649909050

Cmaj7 | Bm |Am | Gmaj7 |

 Cmaj7  กลับไปดีกันใช่ไหม.. Bm  มองตาก็รู้ตัว   ไม่พูAmดก็พDอจะเข้าGmaj7ใจ Cmaj7  อย่าเลยอย่าเป็นห่วงฉัน.. Bm  ไม่ลืมก็ย้อนไป   เคารพAmการตัดสินใจเสมD

 Em  ได้ปลอบแค่ช่วงหนึ่ง ได้มีวัBmนซึ้ง ๆ แค่สั้น ๆ   แค่นั้Cนก็ดีDมากแค่ไหG Em  คนเก่าก็ยังเก็บ คนที่เจ็Bmบก็คือคนใหม่   อยากเลือCกไม่ให้กลับไป   ทำได้แค่เพียDงยิ้มทั้งน้ำตา

ทางเลือกฉัCนไม่เห็นจะมีDทางที่ดีBmคือทางแบบไหEmเขาAmกลับมา ฉันก็Dควรไป เลือกอะไรGได้มากกว่านี้G7ก็รับรู้Cได้ทุกเวลDเธอรอเขBmากลับมาอยู่ทุกEนาทีทาAmงเลือกเดียวที่พอBmมีคือถอยCออกจากตรงนี้D และทำ(G)ใจ

D |

 Cmaj7  กลับไปดีกันเถอะนะ.. Bm  ถ้าเธอยังไม่ลืม   อย่าฝืAmนตัวเอDงให้ไปGต่อ Cmaj7  ทางเดินที่เราวาดฝัน.. Bm  หยุดมันแค่นั้นพอ   เมื่อหัวAmใจเธอยังรอก็แต่เขD

* | ** |

C | Bm |Am | D |

** |

C D | Bm E |

ทาAmงเลือกเดียวที่พอBmมีคือถอยCออกจากตรงนี้D และทำGใจคอร์ดเพลง ทางที่ดีคือทางแบบไหน PANCAKE วงแพนเค้ก

เนื้อเพลง ทางที่ดีคือทางแบบไหน PANCAKE วงแพนเค้ก กลับไปดีกันใช่ไหม มองตาก็รู้ตัว ไม่พูดก็พอจะเข้าใจ อย่าเลยอย่าเป็นห่วงฉัน ไม่ลืมก็ย้อนไป เคารพการตัดสินใจเสมอ ได้ปลอบแค่ช่วงหนึ่ง ได้มีวันซึ้งๆแค่สั้นๆแค่นั้นก็ดีมากแค่ไหน คนเก่าก็ยังเก็บ คนที่เจ็บก็คือคนใหม่ อยากเลือกไม่ให้กลับไป ทำได้แค่เพียงยิ้มทั้งน้ำตา ทางเลือกฉันไม่เห็นจะมี ทางที่ดีคือทางแบบไหน เขากลับมา ฉันก็ควรไป เลือกอะไรได้มากกว่านี้ ก็รับรู้ได้ทุกเวลา เธอรอเขากลับมาอยู่ทุกนาที ทางเลือกเดียวที่พอมี คือถอยออกจากตรงนี้ และทำใจ กลับไปดีกันเถอะนะ ถ้าเธอยังไม่ลืม อย่าฝืนตัวเองให้ไปต่อ ทางเดินที่เราวาดฝัน หยุดมันแค่นั้นพอ เมื่อหัวใจเธอยังรอก็แต่เขา ทางเลือกเดียวที่พอมี คือถอยออกจากตรงนี้ และทำใจ