หอบใจคืน

  พีท พรศิลป์   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หอบใจคืน พีท พรศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: แกะ วงน้ำหอมสังกัดค่าย: PN Music

Cmaj7 | Bm |Am | D |
Cmaj7 | Bm |Am | D | D |

ตั้งใจทัGก กะย้อนว่ามักนั่นลBmแต่เบิ่งทรAmงคือบ่มีทีท่CาสิมักกลับเDลยหาลางเทื่Cอเจ้าก็ตอบไCmหาลางเทื่Bmอเจ้าก็หายไEmคนทางนี้AmมันคิดฮอดหลาCย เจ้าฮู้แหน่บ้D

จนได้ฮู้Cmaj7ความจริง..ว่าเจ้Bmาบ่ได้มีแค่อ้ายเจ้าแอบคุยหลAmาย อ้ายกะแค่ตัวเลืCอกมันเจ็บจนเกือDบสิขาดใจ.. D

กะเสือกไปฮักเขาเอGถูกแล้วที่ต้องเจ็บแบบนี้Bmส่างบ่เจียมกะลาหัวสิ้นAmดีกะยังว่าเขCาบ่อยากคุยนำDทักไปเป็นล้านเป็นแสGเขากะบ่แหงBmนหน้าแนมดอกหวEmบักหมามึงเฮ็ดใจสAmา..เขาบ่ได้ฮัDก กะเสือกไปทักเขาGเอง

D |

สิ่งสุดท้าGย กะคงต้องหอบใจคืBmเมื่อหม่องนั้นบ่มมีหม่องยืAmอ้ายกะขCอกลับคืนที่เก่D

ที่CของคนแอบมัCmก..  สิBmอยู่อย่างเหงา Emบ่รบกวนAm Dเจ้า..     ดอกเด้อ..

Cmaj7 | Bm |Am | D |
C Cm | Bm Em |Am C | D |

* | ** |

เขาบ่ได้Am | D | Dฮัก..กะยังหน้าด้านทักไปG

A# C | D |ฟังเพลง - หอบใจคืน พีท พรศิลป์ - YouTube

เนื้อเพลง หอบใจคืน พีท พรศิลป์ ตั้งใจทัก กะย้อนว่ามักนั่นละ แต่เบิ่งทรงคือบ่มีทีท่าสิมักกลับเลย หาลางเทื่อเจ้าก็ตอบไป หาลางเทื่อเจ้าก็หายไป คนทางนี้มันคิดฮอดหลาย เจ้าฮู้แหน่บ้อ จนได้ฮู้ความจริง ว่าเจ้าบ่ได้มีแค่อ้าย เจ้าแอบคุยหลาย อ้ายกะแค่ตัวเลือก มันเจ็บจนเกือบสิขาดใจ กะเสือกไปฮักเขาเอง ถูกแล้วที่ต้องเจ็บแบบนี้ ส่างบ่เจียมกะลาหัวสิ้นดี กะยังว่าเขาบ่อยากคุยนำ ทักไปเป็นล้านเป็นแสน เขากะบ่แหงนหน้าแนมดอกหวา บักหมามึงเฮ็ดใจสา เขาบ่ได้ฮัก กะเสือกไปทักเขาเอง สิ่งสุดท้าย กะคงต้องหอบใจคืน เมื่อหม่องนั้นบ่มมีหม่องยืน อ้ายกะขอกลับคืนที่เก่า ที่ของคนแอบมัก สิอยู่อย่างเหงาๆบ่รบกวนเจ้า ดอกเด้อ เขาบ่ได้ฮัก กะยังหน้าด้านทักไป