แค่เพียงเธอยิ้ม

  PHAMEK   แร็พ   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่เพียงเธอยิ้ม PHAMEK
เนื้อร้อง/ทำนอง: PHAMEKดนตรี: 1QFORDZติดต่องานแสดง: 0979977768

D | F#m |Bm | A |

แค่เพียงเธอยิ้Dมก็ทำให้ใจF#mหวั่นไหวแค่เธอหัวเรBmาะก็ทำให้ฉันAเคลิ้มไปก็หนึ่งชีวิDตไม่เคยจะคิF#mดมีใครจนได้มาเจอเBmธอ มันก็เปลี่ยนไปก็เพราAะหัวใจของฉันมีแค่เธอ

 D  แอบมองเธอมาตั้งนาน แอบชอบเธอมาตั้งนF#mาน   ก็คนอะไรไม่รู้หนูน่ารักเท่าจักรวาลBmเลย   มันชอบพาลคิดถึงเธอ   มันกิAนไม่ได้ มันนอนไม่หลับ   เวลาที่เรานั้นไม่ได้เจอ

เอD อู๋ พี่ก็มีแค่เธอนะ MF#my booก็ใจทั้งใจฉันมีแต่ YoBmu.. เย้A..

เธอเป็นนางฟ้Dาจำแลงลงมาผ่านหนาว ผ่านร้อF#mน จนมิถุนาฯจะมีแค่หBmนูคนเดียวแม้หลับตาเข้Aาใจไหมแม่

ก็คิดไว้แล้วว่าฉันจะหยุDด..ที่คนนี้ฉันยกให้เธอนั้นคือที่สุF#mด my babyไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหBmจะมีแค่เธอคนเดียวAll rightนี่พี่ก็ยกให้เธอทั้งใจAทั้งใจแล้วคนดี

** |

รัDก รัก รัก รักเธอคนเดียวคนอื่นอ่ะ พัF#mก พัก พัก รักเธอคนเดียวแค่นี้ก็พBmอแล้วคับ แค่เธอคนเดียวและจะไม่เหลีAยวมองใครไปกว่านี้

ฉันDก็มีแค่เธอจะตื่นจะนอนไม่ว่าจะเช้าเย็นอยาF#mกให้เธอเข้าใจผู้ชายทรงโจรแบบพี่ก็รักเป็นเป็Bmนแค่คนที่ธรรมดาที่รักAเธอหมดทั้งหัวใจ

จะมอDงซ้ายมองขวา มันก็มีแต่หน้าเธอต้F#mมไม้ สายน้ำ มันก็เห็นแต่หน้าเธอมอBmงขึ้นไปบนดาว ก็มีแค่เรA

* | ** | ** | ** |ฟังเพลง - แค่เพียงเธอยิ้ม PHAMEK - YouTube

เนื้อเพลง แค่เพียงเธอยิ้ม PHAMEK แค่เพียงเธอยิ้มก็ทำให้ใจหวั่นไหว แค่เธอหัวเราะก็ทำให้ฉันเคลิ้มไป ก็หนึ่งชีวิตไม่เคยจะคิดมีใคร จนได้มาเจอเธอ มันก็เปลี่ยนไป ก็เพราะหัวใจของฉันมีแค่เธอ แอบมองเธอมาตั้งนาน แอบชอบเธอมาตั้งนาน ก็คนอะไรไม่รู้หนูน่ารักเท่าจักรวาลเลย มันชอบพาลคิดถึงเธอ มันกินไม่ได้ มันนอนไม่หลับ เวลาที่เรานั้นไม่ได้เจอ เอ อู๋ พี่ก็มีแค่เธอนะ My boo ก็ใจทั้งใจฉันมีแต่ You เย้ เธอเป็นนางฟ้าจำแลงลงมา ผ่านหนาว ผ่านร้อน จนมิถุนาฯ จะมีแค่หนูคนเดียวแม้หลับตา เข้าใจไหมแม่ ก็คิดไว้แล้วว่าฉันจะหยุด ที่คนนี้ ฉันยกให้เธอนั้นคือที่สุด my baby ไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหน จะมีแค่เธอคนเดียวAll right นี่พี่ก็ยกให้เธอทั้งใจทั้งใจแล้วคนดี รัก รัก รัก รักเธอคนเดียว คนอื่นอ่ะ พัก พัก พัก รักเธอคนเดียว แค่นี้ก็พอแล้วคับ แค่เธอคนเดียว และจะไม่เหลียวมองใครไปกว่านี้ ฉันก็มีแค่เธอจะตื่นจะนอนไม่ว่าจะเช้าเย็น อยากให้เธอเข้าใจผู้ชายทรงโจรแบบพี่ก็รักเป็น เป็นแค่คนที่ธรรมดาที่รักเธอหมดทั้งหัวใจ จะมองซ้ายมองขวา มันก็มีแต่หน้าเธอ ต้มไม้ สายน้ำ มันก็เห็นแต่หน้าเธอ มองขึ้นไปบนดาว ก็มีแค่เรา