ไม่เคย (Ost.เงาบุญ)

  พิม พิมประภา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เคย พิม พิมประภา (ประกอบละคร เงาบุญ)
เนื้อร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือทำนอง: สมพล รุ่งพาณิชย์เรียบเรียง: Bellsnowbearสังกัดค่าย: Musiccream

Bm F#m | G D |
Bm F#m | G D |

ฉันBmไม่เคยรู้ คF#mนที่สำคัญ..Gนั้นมีค่าแค่ไหDฉันBmไม่เคยรู้ วัF#mนที่สวยงาม..Gนั้นมีค่าเท่าไDไม่เคยรู้Gเวลาที่เรAามีกัน..นั้DนดีAเท่าไBmไม่เคยรู้Gว่าความคิดถึAงมันทรมาDนแค่AไหนBmไม่เคEmย ไม่เคAย ไม่Bmเคย..

เราBmจะคิดถึง คF#mนที่สำคัญ เมื่Gอต้องจากกันไDเราBmจะคิดถึง วันF#mที่สวยงาม เมื่Gอเวลาผ่านไDจะคิดถึGงเวลาที่เรAามีกัน เมื่DอเธAอต้องไBmและตอนนี้Gรู้ไหมว่าฉัAนคิดถึงเธอมDากแAค่ไหนBmไม่เคEmย ไม่เคAย..จะลืBmม..

B#m F#m | G D |
B#m F#m | G D |
B#m F#m | G D |
B#m F#m | G D |

* | ** |

B#m F#m | G D | ( x4 )ฟังเพลง - ไม่เคย พิม พิมประภา (ประกอบละคร เงาบุญ) - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เคย พิม พิมประภา (ประกอบละคร เงาบุญ) ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย เราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป และตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน ไม่เคย ไม่เคย จะลืม