เธอไม่ต้องขอ

  ปีโป้ เสือเล่นไฟ   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอไม่ต้องขอ ปีโป้ เสือเล่นไฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: นอหนู ลมเลเรียบเรียง: กั๊ก เล้าโลมดนตรี: Pop, Topติดต่องานแสดง: 0888841154

D Bm | G A |

D F#m | Bm A |G A | D A |
D F#m | Bm A |G A | D A |

เธอไม่ได้ขDอ แต่ฉันF#mเต็มใจจะใBmห้ความรัAกที่มีข้างในG..หัวใจAผู้ชายคนD Aนี้เธออาจจะมอDง..ว่ามันน่F#mารำคาญสิ้นดีBmอยากผลักใสAให้ไปสักทีG อยู่ตรงนี้A รกหู รกDตา

ถึงเธEmอไม่สน..ไอ้คF#mนอย่างฉันจะยืนยัGน จะรัก จะรอเธออย่างนี้A

ไม่ได้ขอGให้เธอมารัก แค่เพียงจะขF#mอรักเธอเก็บไปฝัEmนเอาไปพร่ำเพ้Aอ ฉันก็สุขDใจ..  D7ไม่อยากรู้Gว่าเธอรักใคร แต่รู้เอาไว้F#mว่าฉันรักเธออยู่ตรงนี้Emเฝ้ารอเสมAอเพียงเธอคนDเดียว  (A)

D F#m | Bm A |G A | D A |

หากว่าฉัDน..ทำให้F#mเธอน่ารำคาBmขอโทAษเธอด้วยแล้วกัGที่ฉันมันAก้าวก่ายเกินDไป   Aเธอไม่ได้ขDอ แต่ฉัF#mนเต็มใจจะใBmห้รอเธAอด้วยความเต็มใจGเผื่อวันใดAเธอนั้นต้องDการ

* | ** | ** |

อยู่ตรงนี้Emเฝ้ารอเสมAอเพียงเธอคนGเดียวเธอไม่ต้องขEmอ แต่ฉันAเต็มใจจะให้

D F#m | Bm A |G Gm | D |ฟังเพลง - เธอไม่ต้องขอ ปีโป้ เสือเล่นไฟ - YouTube

เนื้อเพลง เธอไม่ต้องขอ ปีโป้ เสือเล่นไฟ เธอไม่ได้ขอ แต่ฉันเต็มใจจะให้ ความรักที่มีข้างใน หัวใจผู้ชายคนนี้ เธออาจจะมอง ว่ามันน่ารำคาญสิ้นดี อยากผลักใสให้ไปสักที อยู่ตรงนี้ รกหู รกตา ถึงเธอไม่สน ไอ้คนอย่างฉัน จะยืนยัน จะรัก จะรอเธออย่างนี้ ไม่ได้ขอให้เธอมารัก แค่เพียงจะขอรักเธอ เก็บไปฝันเอาไปพร่ำเพ้อ ฉันก็สุขใจ ไม่อยากรู้ว่าเธอรักใคร แต่รู้เอาไว้ว่าฉันรักเธอ อยู่ตรงนี้เฝ้ารอเสมอเพียงเธอคนเดียว หากว่าฉัน ทำให้เธอน่ารำคาญ ขอโทษเธอด้วยแล้วกัน ที่ฉันมันก้าวก่ายเกินไป เธอไม่ได้ขอ แต่ฉันเต็มใจจะให้ รอเธอด้วยความเต็มใจ เผื่อวันใดเธอนั้นต้องการ อยู่ตรงนี้เฝ้ารอเสมอเพียงเธอคนเดียว เธอไม่ต้องขอ แต่ฉันเต็มใจจะให้