ว่างเปล่า

  พิทักษ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   เศร้า   เหงา   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ว่างเปล่า พิทักษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิทักษ์, ราชันย์ วังทองสังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

สายลมผ่าCน พัดพEmาหัวใจเหน็บหนAmาวทำGฉันเศร้Cา เหงาAmเพราะคิดถีงเธGผ่านมานาFน ก็อยู่Gอย่างนี้เสมAmไม่เคยได้เจDmอ..สิ่งที่หวัGงค้างคาในใC Gจ..

ร้องเพลงรCอ..เรื่อยไEmปไม่มีจุดหมAmายGนหัวใจC.. เธAmอไม่เคยมีฉัGโง่จริงหนFอ..ที่รGอความหวังอย่าAmงนั้นทั้งคืนและวัDmน..ได้เจGอแค่ความว่างเปล่C

ทนไม่ไหFว หัวใจช้ำเกินเยียวยCต้องรักษFา..ให้หายคลายความอับเฉGบอกตัวเอFง..เข้มแข็งเอาไว้ตัวเรCหยุดความเศร้Fา แล้วเดิGนจากไปซะC Gที..

C Em | Am |C Am | G |
F G | Em Am |F | G |

ฉันไม่อยาCก..เหงาไปEmจนตายอย่างนี้AmGอเสียทีC..  พAmอแล้วความงมงายGต่อไปนี้F..ฉันจะเริ่Gมต้นชีวิตใหAmม่แม้ยังเสียดาDmย..คนใจร้าGยขอไปดีกว่C

* | ** |

 Am  เมื่อไม่มีใDmจ  ก็ไปGซะเลยดีกว่C Am   คิดมากทำไมDm จบไปซGะเลยดีกว่Cา..ฟังเพลง - ว่างเปล่า พิทักษ์ - YouTube

เนื้อเพลง ว่างเปล่า พิทักษ์ สายลมผ่าน พัดพาหัวใจเหน็บหนาว ทำฉันเศร้า เหงาเพราะคิดถีงเธอ ผ่านมานาน ก็อยู่อย่างนี้เสมอ ไม่เคยได้เจอ สิ่งที่หวังค้างคาในใจ ร้องเพลงรอ เรื่อยไปไม่มีจุดหมาย ในหัวใจ เธอไม่เคยมีฉัน โง่จริงหนอ ที่รอความหวังอย่างนั้น ทั้งคืนและวัน ได้เจอแค่ความว่างเปล่า ทนไม่ไหว หัวใจช้ำเกินเยียวยา ต้องรักษา ให้หายคลายความอับเฉา บอกตัวเอง เข้มแข็งเอาไว้ตัวเรา หยุดความเศร้า แล้วเดินจากไปซะที ฉันไม่อยาก เหงาไปจนตายอย่างนี้ พอเสียที พอแล้วความงมงาย ต่อไปนี้ ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ แม้ยังเสียดาย คนใจร้ายขอไปดีกว่า เมื่อไม่มีใจ ก็ไปซะเลยดีกว่า คิดมากทำไม จบไปซะเลยดีกว่า