คนของใจ

  วงเพลย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนของใจ วงเพลย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วงเพลย์เรียบเรียง: ฟ้า วงเพลย์ติดต่องานแสดง: 0886268135

Am | F |C | G |

กี่ครั้Amงที่เธอทำฉันเสียFใจฉัCนก็ยังเหมือนเดิGยิ่งรัAmกมากเท่าไร เจ็บเหลือFเกินเมื่อรู้Cว่าเธอกำลังเปลี่ยนGใจแต่ถึAmงอย่าไร ก็หวงFห่วงจะคอCยห่วงเธอยามไม่Gสบายให้ฉัAmน คน ๆ นี้อยู่ข้าง ๆF ได้ม่ายถึงแม้Cว่ามันเป็นไปGไม่ได้..  G

เพราะเธอคือคนขอCงใจ..ของฉัGน..ต่อให้เธอนั้Amนทำฉันให้เสียFใจกี่หมื่นพันครั้Cง ก็ยังจะให้Gอภัยเป็นไปได้หม้Amาย เธอคนนั้นหวนคืนกลัFบคืนมา

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

* | ** | ** |

C | G | Am | F | ( x2 )ฟังเพลง - คนของใจ วงเพลย์ - YouTube

เนื้อเพลง คนของใจ วงเพลย์ กี่ครั้งที่เธอทำฉันเสียใจ ฉันก็ยังเหมือนเดิม ยิ่งรักมากเท่าไร เจ็บเหลือเกิน เมื่อรู้ว่าเธอกำลังเปลี่ยนใจ แต่ถึงอย่าไร ก็หวงห่วง จะคอยห่วงเธอยามไม่สบาย ให้ฉัน คนๆนี้อยู่ข้างๆได้ม่าย ถึงแม้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะเธอคือคนของใจ ของฉัน ต่อให้เธอนั้นทำฉันให้เสียใจ กี่หมื่นพันครั้ง ก็ยังจะให้อภัย เป็นไปได้หม้าย เธอคนนั้นหวนคืนกลับคืนมา