อยากมีพี่สาว

  พลับ จุฑาภัทร   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากมีพี่สาว พลับ จุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E C#m | F#m B |
E C#m | F#m B | E |

   อยากมีพี่สE C#mาว.. F#m  พี่เป็นพี่สาBวผมได้ไหมครัE C#mบ.. F#m  คนเดียวมันเหงBาอยากมีพี่สาEวไล่จัC#m F#m  อยากมีพี่สาBวจริง ๆ(E)

ก็พี่สวEย พี่น่ารัC#mก พี่เป็นคF#mนใจดีBถูกสเป็Eค..เด็กอย่างC#mผม เหมาะกันเลF#mยพอดีBตั้งแต่เล็G#mก ตั้งแต่น้อย ก็เพิ่งเห็C#7นที่ดูเข้าทีF#mมก็เลยอยากขอBเป็นน้องชาE Bย..

จะไม่ดื้Eอ จะไม่อ้C#mอน จะไม่เอF#mาแต่ใBจะไม่ง่วEง จะไม่หิC#mว จะแต่งตัF#mวไว ๆBตกลงนG#mะ ตกลงนะ แค่ให้ผมC#7ได้เป็นน้องชายรัF#mบประกันว่าผBมจะไม่ซE Esus4 E

** |

E C#m | F#m B |
E C#m | F#m B | E |

** |

จะไม่ดื้Eอ จะไม่อ้อC#mน จะทำตัF#mวดี ๆBให้พี่สอEน..อ่านหนังสืC#mอ หัดท่อง AF#m   B   CBตกลงนG#mะ ตกลงนะ พี่คนสวC#7ยพี่ใจดี๊ดีF#mมยืนยันว่าผมBจะไม่ซE Esus4 E

** |

E C#m |

 F#m  ช่วยกล่อมให้ผBมฝันE C#mดี.. F#m  อยากมีพี่สาBว.. จริง ๆE ..ฟังเพลง - อยากมีพี่สาว พลับ จุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ - YouTube

เนื้อเพลง อยากมีพี่สาว พลับ จุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ อยากมีพี่สาว พี่เป็นพี่สาวผมได้ไหมครับ คนเดียวมันเหงาอยากมีพี่สาวไล่จับ อยากมีพี่สาวจริงๆ ก็พี่สวย พี่น่ารัก พี่เป็นคนใจดี ถูกสเป็ค เด็กอย่างผม เหมาะกันเลยพอดี ตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่น้อย ก็เพิ่งเห็นที่ดูเข้าที ผมก็เลยอยากขอเป็นน้องชาย จะไม่ดื้อ จะไม่อ้อน จะไม่เอาแต่ใจ จะไม่ง่วง จะไม่หิว จะแต่งตัวไวๆตกลงนะ ตกลงนะ แค่ให้ผมได้เป็นน้องชาย รับประกันว่าผมจะไม่ซน จะไม่ดื้อ จะไม่อ้อน จะทำตัวดีๆให้พี่สอน อ่านหนังสือ หัดท่อง A B C ตกลงนะ ตกลงนะ พี่คนสวยพี่ใจดี๊ดี ผมยืนยันว่าผมจะไม่ซน ช่วยกล่อมให้ผมฝันดี อยากมีพี่สาว จริงๆ