ฟั่นเฟือน

  พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟั่นเฟือน อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
สังกัดค่าย: Believe Music

G | G |C | D |
G | G |C D | G | D |

จากครั้GงเราเคยมีกัGอยู่ ๆ ก็พลัCน..มาทิ้งกันไAmเจ็บช้ำD เธอทำกันลงDได้หักอกห้ามใจG ไม่เคยลืมลG

เจ็บนี้GมันแรงเกินตัGเรื่องราวในหัCว มันตาม มันเตืAmอนจะพร้อDม จะยอมฟั่นเฟืDอนสติเลอะเลือGน ถ้าลืมได้ลG7

ไม่อยากรู้ว่าตัวเอCงเป็นใคร  Dไม่อยากรู้ว่าเคGยรักใคร   Emไม่อยากรู้ว่าเคCย เคยถูกใคร  DหลอกจนเสียคGนอย่างนี้G7

ไม่อยากรู้ว่าตัวเอCงเป็นใคร Dไม่อยากรู้ว่าเคยนอGนร้องไห้Emไม่อยากรู้ว่าเคCย เคยให้ชีวิDตใครไป

G | D |Em | C D |

เจ็บลึGก มันจมลงใGสลบไสลC..ไปเลยคงดีAmให้ฟื้Dนมาเป็น เป็นคนDที่ไม่มีเรื่องราGว ไม่มีหัวใจG7

* | ** |

G | G |C | Am |D | D |G | G7 |

* | ** |

G | D | Em | C D | ( x2 ) | G |ฟังเพลง - ฟั่นเฟือน อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - YouTube

เนื้อเพลง ฟั่นเฟือน อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากครั้งเราเคยมีกัน อยู่ๆก็พลัน มาทิ้งกันไป เจ็บช้ำ เธอทำกันลงได้ หักอกห้ามใจ ไม่เคยลืมลง เจ็บนี้มันแรงเกินตัว เรื่องราวในหัว มันตาม มันเตือน จะพร้อม จะยอมฟั่นเฟือน สติเลอะเลือน ถ้าลืมได้ลง ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่อยากรู้ว่าเคยรักใคร ไม่อยากรู้ว่าเคย เคยถูกใคร หลอกจนเสียคนอย่างนี้ ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่อยากรู้ว่าเคยนอนร้องไห้ ไม่อยากรู้ว่าเคย เคยให้ชีวิตใครไป เจ็บลึก มันจมลงใจ สลบไสล ไปเลยคงดี ให้ฟื้นมาเป็น เป็นคนที่ ไม่มีเรื่องราว ไม่มีหัวใจ