ใจนักเลง

  พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจนักเลง อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
สังกัดค่าย: Believe Music

F | Dm |Gm | C |

เมื่อเธFอเลือกอยู่กับเขDmตัวฉัGmนคุกเข่าสั่นไหC A#Amจนักเลงจึงปวดร้าDmวเจียนตายปล่อยเธอไGmป..ตามใจเธอต้องกC C#dimาร..

จะยอFมให้สั่งและตัดสิDmว่าฉัGmนต้องถูกทอดทิ้C A#เรAmานั้นมันไม่อาจฝืDmนความจริงได้แต่ยิ้Gmม อวยพรให้ไปCดี

A#ห้เธCอได้FกับเขAmา และจงDmโชคดีอย่ามีA#อะไรให้เสียใCส่A#วน..ตัCว..ฉัFนจะลืAmม..ว่าเคDmยร้องไห้ลืA#มว่าเคยต้องเป็นใคCร..ที่เธอไม่เอา

F | Dm |Gm | C |
F | Dm |Gm | C |

Am | Dm |Gm | C C#dim |

* | ** |

F | C |

** |

F | Dm |Gm | C |F |ฟังเพลง - ใจนักเลง อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - YouTube

เนื้อเพลง ใจนักเลง อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา ตัวฉันคุกเข่าสั่นไหว ใจนักเลงจึงปวดร้าวเจียนตาย ปล่อยเธอไป ตามใจเธอต้องการ จะยอมให้สั่งและตัดสิน ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง ได้แต่ยิ้ม อวยพรให้ไปดี ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ ส่วน ตัว ฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้ ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา