ล้ำเส้น

  ปราโมทย์ วิเลปะนะ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ล้ำเส้น ปราโมทย์ วิเลปะนะ
ทำนอง/เรียบเรียง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์เนื้อร้อง: ผาเรือง ยั่งยืนดนตรี: วัฒนกร ศรีวัง, Tony Smith, สุวัธชัย สุทธิรัตน์, สู ดรัมเทค

 Bm  ก็เป็นอีกครั้งที่ใจบอบช้ำC#mกลับมา D  เมื่อเธอได้ย้ำEว่าเธอก็ยังAmaj7รักเขา Bm  ต่อให้คนนั้นไม่แคร์ไม่สC#mนสักคราว D  ต่อให้มีฉัEนเฝ้าเคียงข้างคอAmaj7ยดูแล

 Bm  ทั้งที่รู้ ก็เก็บอารมC#mณ์ไว้ไม่ไหวได้แต่เผลF#mอลืมตัวและพูดEความจริงจากใB/D#จ..หยุดไม่ทัE

อีกกี่ครั้Aงจะพอ อีกกี่ครั้C#mงจะจำว่าอย่าล้ำF#mเส้นเกินออกไปEเหมือนทำเธอDให้เจ็บ ฉันเองC#mก็เจ็บที่บอB7กว่ารักไปEได้แต่โทษAตัวเอง ด่าตัวเอC#mงทุกทีที่ยังล้ำF#mเส้นเกินออกไปEทั้งที่รู้Dว่าทำอย่างไรไม่มีวัBmนที่ใจของเธEอจะเปลี่ยนจากเขา

A | E |

 Bm  เฝ้าคอยแต่คิดว่าการที่ฉัC#mนทุ่มเท D  จะมีสิทธิ์ทำEให้เธอเปิดใจAmaj7สักครั้ง Bm  ไม่ควรจะคิดก็ยังคงคิC#mดอย่างนั้น D  ไม่มีให้หวัEงก็ยังหวังไปAmaj7วัน ๆ

* | ** |

D E | C#m F#m |Bm | D D#dim | E | E |

** |

D Dm | A |ฟังเพลง - ล้ำเส้น ปราโมทย์ วิเลปะนะ - YouTube

เนื้อเพลง ล้ำเส้น ปราโมทย์ วิเลปะนะ ก็เป็นอีกครั้งที่ใจบอบช้ำกลับมา เมื่อเธอได้ย้ำว่าเธอก็ยังรักเขา ต่อให้คนนั้นไม่แคร์ไม่สนสักคราว ต่อให้มีฉันเฝ้าเคียงข้างคอยดูแล ทั้งที่รู้ ก็เก็บอารมณ์ไว้ไม่ไหว ได้แต่เผลอลืมตัวและพูดความจริงจากใจ หยุดไม่ทัน อีกกี่ครั้งจะพอ อีกกี่ครั้งจะจำ ว่าอย่าล้ำเส้นเกินออกไป เหมือนทำเธอให้เจ็บ ฉันเองก็เจ็บ ที่บอกว่ารักไป ได้แต่โทษตัวเอง ด่าตัวเองทุกที ที่ยังล้ำเส้นเกินออกไป ทั้งที่รู้ว่าทำอย่างไร ไม่มีวันที่ใจของเธอจะเปลี่ยนจากเขา เฝ้าคอยแต่คิดว่าการที่ฉันทุ่มเท จะมีสิทธิ์ทำให้เธอเปิดใจสักครั้ง ไม่ควรจะคิดก็ยังคงคิดอย่างนั้น ไม่มีให้หวังก็ยังหวังไปวันๆ