ฟั่นเฟือน

  พริกไทย   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟั่นเฟือน เบนซ์ พริกไทย

A# | A# |D# | F |
A# | A# |D# F | A# | F |

จากครั้A#งเราเคยมีกัA#อยู่ ๆ ก็พลัD#น..มาทิ้งกันไCmเจ็บช้ำF เธอทำกันลงFได้หักอกห้ามใจA# ไม่เคยลืมลงA#

เจ็บนี้A#มันแรงเกินตัวA#เรื่องราวในหัD#ว มันตาม มันเตือCmจะพร้อFม จะยอมฟั่นเฟืFอนสติเลอะเลือA#น ถ้าลืมได้ลงA#7

ไม่อยากรู้ว่าตัวเอD#งเป็นใคร   Fไม่อยากรู้ว่าเคA#ยรักใคร    Gmไม่อยากรู้ว่าเคD#ย เคยถูกใคร   FหลอกจนเสียคA#นอย่างนี้A#7

ไม่อยากรู้ว่าตัวเอD#งเป็นใคร  Fไม่อยากรู้ว่าเคยนอA#นร้องไห้Gmไม่อยากรู้ว่าเคD#ย เคยให้ชีวิFตใครไป

A# | F |Gm | D# F |

เจ็บลึA#ก มันจมลงใจA#สลบไสลD#..ไปเลยคงดีCmให้ฟื้Fนมาเป็น เป็นคนFที่ไม่มีเรื่องราA#ว ไม่มีหัวใจ A#7

* | ** |

A# | A# |D# | Cm |F | F |A# | A#7 |

* | ** |

A# | F | Gm | D# F | ( x2 ) | A# |ฟังเพลง - ฟั่นเฟือน เบนซ์ พริกไทย - YouTube

เนื้อเพลง ฟั่นเฟือน เบนซ์ พริกไทย จากครั้งเราเคยมีกัน อยู่ๆก็พลัน มาทิ้งกันไป เจ็บช้ำ เธอทำกันลงได้ หักอกห้ามใจ ไม่เคยลืมลง เจ็บนี้มันแรงเกินตัว เรื่องราวในหัว มันตาม มันเตือน จะพร้อม จะยอมฟั่นเฟือน สติเลอะเลือน ถ้าลืมได้ลง ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่อยากรู้ว่าเคยรักใคร ไม่อยากรู้ว่าเคย เคยถูกใคร หลอกจนเสียคนอย่างนี้ ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่อยากรู้ว่าเคยนอนร้องไห้ ไม่อยากรู้ว่าเคย เคยให้ชีวิตใครไป เจ็บลึก มันจมลงใจ สลบไสล ไปเลยคงดี ให้ฟื้นมาเป็น เป็นคนที่ ไม่มีเรื่องราว ไม่มีหัวใจ