เพราะความจำเราดีเพราะใจมีแต่เขาเหตุผลไม่ใช่ของซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือก

  ดวงดาว เดียวดาย   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะความจำเราดีเพราะใจมีแต่เขาเหตุผลไม่ใช่ของซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือก ดวงดาว เดียวดาย

G | D | Em | C | D | F#dim |

เขาGแค่จากไป..ด้วยเหตุB7ผลของเขาอยากรู้Emไปทำไมเล่าหรือทุกDเหตุผลของเขาคือเราGต้องยอมรับ ลาD ๆ ๆ

คำถามGเป็นล้านคำ ที่ยังB7ไม่มีคำตอบแล้วใคEmรเล่าจะบอกในเมื่อเขาCเองที่กุม..เหตุผลDเอาไว้ในใจ

พับกระดาษเป็นรูปGหัวใจทบหนึ่งลงไปEmเป็นรอยกระดาษคลี่ออAmกยังไงก็ยับกระดาษไม่มีDทางเรียบเหมือนเดิมเขาคงGไปแสนไกล ไปอยู่ตรงไหEmนแค่ใจเราหน่วงอยาAmกจะล้วงเอาความจริงที่แท้Dเราเองอยากลืม..มากGกว่า..

Em | C | D | D |
Em | C | D | D |

* |

เพราะความจำเราดีEm เพราะเรามีแต่เขBmเหตุผลไม่ใช่ของเรAmา ซึ่งเขDาก็มีสิทธิ์เลืGอกเลือกในสิ่งที่ฝัEmน แค่มันไม่ใช่เรBmความจริงอาจเปลี่ยวเหงAmแต่ไม่หนาDวเท่าเราหลอกGฝัน

** | ** |ฟังเพลง - เพราะความจำเราดีเพราะใจมีแต่เขาเหตุผลไม่ใช่ของซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือก ดวงดาว เดียวดาย - YouTube

เนื้อเพลง เพราะความจำเราดีเพราะใจมีแต่เขาเหตุผลไม่ใช่ของซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือก ดวงดาว เดียวดาย เขาแค่จากไป ด้วยเหตุผลของเขา อยากรู้ไปทำไมเล่า หรือทุกเหตุผลของเขาคือเราต้องยอมรับ ลาๆๆ คำถามเป็นล้านคำ ที่ยังไม่มีคำตอบ แล้วใครเล่าจะบอก ในเมื่อเขาเองที่กุม เหตุผลเอาไว้ในใจ พับกระดาษเป็นรูปหัวใจ ทบหนึ่งลงไปเป็นรอยกระดาษ คลี่ออกยังไงก็ยับ กระดาษไม่มีทางเรียบเหมือนเดิม เขาคงไปแสนไกล ไปอยู่ตรงไหนแค่ใจเราหน่วง อยากจะล้วงเอาความจริง ที่แท้เราเองอยากลืม มากกว่า เพราะความจำเราดี เพราะเรามีแต่เขา เหตุผลไม่ใช่ของเรา ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือก เลือกในสิ่งที่ฝัน แค่มันไม่ใช่เรา ความจริงอาจเปลี่ยวเหงา แต่ไม่หนาวเท่าเราหลอกฝัน