ใจอยากได้

  Ptrp Studio   แร็พ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจอยากได้ Ptrp Studio

A G#m | F#m Emaj7 |
A G#m | F#m Emaj7 |

สวัสดีครัAบคุณชื่ออะไรครัG#mช่วยบอกกับผมทีF#m ผมอยากทำความรู้จัEmaj7

* |

 A  เมื่อคืนผมฝันว่าเจอนางฟ้G#m   และใยกลับมาวันนี้F#mได้เจอกับตัวจริง ๆ เลยน้Emaj7   อยากจะเป็นสุภาพบุรุAษที่เข้าไปอยู่ในใจเธอน้G#m   หัวใจของเธF#mอยังมีที่ว่างให้ผมไหมน้Emaj7า yeah ๆ ๆ

 A  หัวใจG#mของผมเป็นสีชมพู F#m  ตั้งแต่ที่เจอเธอ หัวใจEmaj7ของผมก็เริ่มจะฟู A  ใจของผมG#mมันเรียกหาร้องแต่ you F#m  ที่อยากให้คุณได้เปิดประตูEmaj7หัวใจและเข้าไปอยู่

 A  อยากมีคุG#mณนั้นอยู่ข้าง ๆ นะเธF#mอ.. yeaEmaj7h ๆ ๆ A  ใจของผG#mมมันอาจจะเริ่มละF#m Emaj7เมอ..    o O ๆ

 A  ผมอยาG#mกได้คุณจริง ๆ   ไม่F#mได้หล่อได้รวย แต่ต้นทุEmaj7นผมมีจริง ๆ เย ๆ A  ความรักG#mผมเต็มเปอร์เซน   ที่พร้F#mอมจะดูแลคุณ ผมให้เลEmaj7ยร้อยเปอร์เซน

ฉันAนั้นมีแค่คุG#mณเพียงคนเดียวไม่ได้หลF#mอก ไม่ได้ลวง ไม่ได้แกล้Emaj7งรักเลยผมAนั้นพร้อมที่จะG#mได้ดูแลเพียงแค่คุF#mณ เพียงแค่คุณคนเดีEmaj7ยว

** |

A G#m | F#m Emaj7 |
A G#m | F#m Emaj7 |

ใจAของผมมันเริ่G#mมจะละลายนะอยาF#mกจะได้คุณมาครอบครอEmaj7งเต็มทีละ A  อยากจะมีคู่ควG#mงมาเดินเที่ยวงานปะ F#m  อยากจะได้ลูกสะใภ้Emaj7ไปให้แม่ดูนะ

A G#m | F#m Emaj7 |
A G#m | F#m Emaj7 |

** | ** | ** | ** |ฟังเพลง - ใจอยากได้ Ptrp Studio - YouTube

เนื้อเพลง ใจอยากได้ Ptrp Studio สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับ ช่วยบอกกับผมที ผมอยากทำความรู้จัก เมื่อคืนผมฝันว่าเจอนางฟ้า และใยกลับมาวันนี้ได้เจอกับตัวจริงๆเลยน้า อยากจะเป็นสุภาพบุรุษที่เข้าไปอยู่ในใจเธอน้า หัวใจของเธอยังมีที่ว่างให้ผมไหมน้า yeahๆๆ หัวใจของผมเป็นสีชมพู ตั้งแต่ที่เจอเธอ หัวใจของผมก็เริ่มจะฟู ใจของผมมันเรียกหาร้องแต่ you ที่อยากให้คุณได้เปิดประตูหัวใจและเข้าไปอยู่ อยากมีคุณนั้นอยู่ข้างๆนะเธอ yeahๆๆ ใจของผมมันอาจจะเริ่มละเมอ o Oๆ ผมอยากได้คุณจริงๆไม่ได้หล่อได้รวย แต่ต้นทุนผมมีจริงๆเยๆความรักผมเต็มเปอร์เซน ที่พร้อมจะดูแลคุณ ผมให้เลยร้อยเปอร์เซน ฉันนั้นมีแค่คุณเพียงคนเดียว ไม่ได้หลอก ไม่ได้ลวง ไม่ได้แกล้งรักเลย ผมนั้นพร้อมที่จะได้ดูแล เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณคนเดียว ใจของผมมันเริ่มจะละลายนะ อยากจะได้คุณมาครอบครองเต็มทีละ อยากจะมีคู่ควงมาเดินเที่ยวงานปะ อยากจะได้ลูกสะใภ้ไปให้แม่ดูนะ