ควรรอต่อไหม

  PuPloy   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ควรรอต่อไหม Puploy
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้มสังกัดค่าย: COLOR ROOMติดต่องานแสดง: 0892902833

A# | Am Dm |Gm | C |

กาFรรอคอยมันแสนนานกว่าจะผ่าC/Eนไปแต่ละนาทีวกวนA#วนวนเวียนอยู่แบบนี้ มันทA#mรมานเหลือเกิC

หากรอFแล้วไม่ผิดหวัง ก็คุ้มค่Amาที่ฉันรอเธอก็ไม่รู้A#ไม่เคยจะพบเจอ..ความชัดเจA#mนจากคนให้รC

คงมีแต่คDmนที่เขาสมหวัง..ที่พูดAmว่าคุ้มกับการรอแต่ฉันGmยิ่งรอก็ยิ่งท้อเมื่อเธอไม่เคA#ยชัดเจนอะไC

แล้วแบบนี้F ฉันควรรC/Eอเธอต่อไหDmหรือว่าฉันCต้องควร..ต้องทำA#ใจ    AmรอไGmปก็ไม่มีหวัCเมื่อเธอไม่เคFย..ชัดเจCนอะไรสักอย่Dmางเมื่อการรCอมันเริ่มหมดหA# Amวัง..(หรือฉัGmน..ควรCต้องทำ(F)ใจ)

Dm C | A# |
Dm C/E | A# |

Gm Am | A# |
Gm Am | C |

* | ** | ** |

A# | Am Dm |Gm | C | F |ฟังเพลง - ควรรอต่อไหม Puploy - YouTube

เนื้อเพลง ควรรอต่อไหม Puploy การรอคอยมันแสนนาน กว่าจะผ่านไปแต่ละนาที วกวนวนวนเวียนอยู่แบบนี้ มันทรมานเหลือเกิน หากรอแล้วไม่ผิดหวัง ก็คุ้มค่าที่ฉันรอเธอ ก็ไม่รู้ไม่เคยจะพบเจอ ความชัดเจนจากคนให้รอ คงมีแต่คนที่เขาสมหวัง ที่พูดว่าคุ้มกับการรอ แต่ฉันยิ่งรอก็ยิ่งท้อ เมื่อเธอไม่เคยชัดเจนอะไร แล้วแบบนี้ ฉันควรรอเธอต่อไหม หรือว่าฉันต้องควร ต้องทำใจ รอไปก็ไม่มีหวัง เมื่อเธอไม่เคย ชัดเจนอะไรสักอย่าง เมื่อการรอมันเริ่มหมดหวัง (หรือฉัน ควรต้องทำใจ)