จีบ

  QLER   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จีบ QLER
เนื้อร้อง/ทำนอง: QLERเรียบเรียง/ดนตรี: QLERโปรดิวเซอร์: QLER

อยากบอกให้คุณGmaj7นั้นได้เข้าใจว่าทั้งดวงใF#m7จผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินEm7ไปสู่ขอคุณวอนพ่ออย่าเพิ่Dmaj7งยกคุณให้ใครทรัพย์สินเงินทอGmaj7งมันของนอกกายฆ่าฟันกันตาF#m7ยไปหลายคนให้นามสกุEm7ลผมเป็นของคุณทั้งชีวานี้Dmaj7ยอมพลีให้เลย

Gmaj7อ้ แม่คุณคนสวF#m7ทำใจผมระทวEm7ย..ตั้งแต่ครั้งนั้นที่เราจ้องDmaj7ตาเหตุไฉนGmaj7ผมคิดทันใดว่าเป็นนางF#m7ฟ้าติดปีกลงมEm7า..จากสรวงสวรรค์ความฝันหรือDmaj7ไร

Gmaj7อ้ ช่างงามเกินจริF#m7ไม่มีที่ติEm7ง เหนือยิ่งทุกสิ่งที่พบเจอDmaj7มาชื่อที่ใช้Gmaj7 จำได้ขึ้นใจ คือ วรัญF#m7ญาวอนเทพเทวดEm7า..พาน้องนวลนางนั้นมาใกล้Dmaj7ผม

เพราะคุGmaj7ณ..มีค่ากว่าสิ่งไหน ๆF#m7ยอมเททั้งใEm7จ ไม่ว่าอะไร เต็มใจให้Dmaj7คุณอย่าเพิ่งมอGmaj7งว่าผมเจ้าชู้ในสายตาคุF#m7ผมมีแค่คุEm7ณ แค่คุณเดียว ไม่เหลียวมองDmaj7ใคร

** |

Gmaj7 | F#m7 |Em7 | Dmaj7 |

Gmaj7อ้ คุณ วรัญญF#m7ถ้าสิ้นปัญญEm7า ผมจะบูชาคาถาเวทมDmaj7นตร์ปลุกเสกอะไGmaj7รให้คุณสนใจมาใกล้กับผF#m7จากนี้ทุกลEm7ม..หายใจของผมเพื่อคุณผู้เDmaj7ดียว

เพราะคุGmaj7ณ..มีค่ากว่าสิ่งไหน ๆF#m7ยอมเททั้งใEm7จ ไม่ว่าอะไร เต็มใจให้Dmaj7คุณจะท่องตำราGmaj7ทุกสามเวลาศึกษาเรื่องF#m7คุณผมมีแค่คุEm7ณ แค่คุณเดียว ไม่เหลียวมองDmaj7ใคร

** |

ถ้าหากวันใGmaj7ดคุณมีหัวใจเก็บไว้ให้ผF#m7มันคงสุขสEm7ม มีคุณและผมในงานวิวาDmaj7ห์

จะไม่นอกใGmaj7จ ให้ซ้ำทรวงใน ดั่งเช่นดาF#m7ราได้โปรดจันทรEm7า บอก วรัญญา ว่าผมรักเDmaj7ธอ

Gmaj7 | F#m7 | Em7 | Dmaj7 | ( x2 )คอร์ดเพลง จีบ QLER

เนื้อเพลง จีบ QLER อยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจ ว่าทั้งดวงใจผมมีแค่คุณ ทำงานเก็บเงินไปสู่ขอคุณ วอนพ่ออย่าเพิ่งยกคุณให้ใคร ทรัพย์สินเงินทองมันของนอกกาย ฆ่าฟันกันตายไปหลายคน ให้นามสกุลผมเป็นของคุณ ทั้งชีวานี้ยอมพลีให้เลย โอ้ แม่คุณคนสวย ทำใจผมระทวย ตั้งแต่ครั้งนั้นที่เราจ้องตา เหตุไฉนผมคิดทันใดว่าเป็นนางฟ้า ติดปีกลงมา จากสรวงสวรรค์ความฝันหรือไร โอ้ ช่างงามเกินจริง ไม่มีที่ติง เหนือยิ่งทุกสิ่งที่พบเจอมา ชื่อที่ใช้ จำได้ขึ้นใจ คือ วรัญญา วอนเทพเทวดา พาน้องนวลนางนั้นมาใกล้ผม เพราะคุณ มีค่ากว่าสิ่งไหนๆยอมเททั้งใจ ไม่ว่าอะไร เต็มใจให้คุณ อย่าเพิ่งมองว่าผมเจ้าชู้ในสายตาคุณ ผมมีแค่คุณ แค่คุณเดียว ไม่เหลียวมองใคร โอ้ คุณ วรัญญา ถ้าสิ้นปัญญา ผมจะบูชาคาถาเวทมนตร์ ปลุกเสกอะไรให้คุณสนใจมาใกล้กับผม จากนี้ทุกลม หายใจของผมเพื่อคุณผู้เดียว เพราะคุณ มีค่ากว่าสิ่งไหนๆยอมเททั้งใจ ไม่ว่าอะไร เต็มใจให้คุณ จะท่องตำราทุกสามเวลาศึกษาเรื่องคุณ ผมมีแค่คุณ แค่คุณเดียว ไม่เหลียวมองใคร ถ้าหากวันใดคุณมีหัวใจเก็บไว้ให้ผม มันคงสุขสม มีคุณและผมในงานวิวาห์ จะไม่นอกใจ ให้ซ้ำทรวงใน ดั่งเช่นดารา ได้โปรดจันทรา บอก วรัญญา ว่าผมรักเธอ