ความรักใช่แค่เธอรักแต่เขา

  ดวงดาว เดียวดาย   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความรักใช่แค่เธอรักแต่เขา ดวงดาว เดียวดาย

G | Am |C | C |
G | Am |C | C |

เขGาคงหลงลืมกันไAmจนแทบจะจำไม่ได้C.. ว่าห่วงใยแค่ไหนG..คนGที่คอยเดินตามต้อย ๆAmเก็บงำเฝ้าคอยเพียงคิดC..ว่าเขาจะซึ้งGซึ้งในการกระทำAmซื่อ ๆผลลัพธ์ใจCคนดื้Dอด้าน..จะGทน..

ใครหนอใครก็เตืAmอน เตือนหนอเตือนไม่ฟัDตามเก็บแต่ความหลัGง ซ้ำยังปักใจD/F#..จะรอEmตาร้องปากยังว่าAmรอได้กัดลิ้น ขบฟัCน ยังรอได้D โอ้ความGรัก

Am | C | C | G |
Am | C | C |

รักGจริงหรือลวงจึงยากเAmย็นเข้าใจว่าทCน ถึงทุกข์ก็จะรัGเกินจะเข้าใGจ หรือยอAmเพราะเพียงแค่ใจเรียกร้อCง..ที่จะถูกรัGถึงยอมทำตัวAmบื้อ ๆปิดหูปิดตCาทำซื่อDใส่ความGจริง

* |

ความรักช่างยากช่างเย็Cไม่เห็นแก่ตัวคนเดีGยวความรักไม่ต้องคดเคี้Amยว ไม่ยาDกเกินใจจะทGความรักใช่แค่เธอรัCก แต่เขาต้องรักอีกคGแค่รักไม่ใช่เหตุผAmล เหตุผDลเขารักหรือเปล่G

** |

Am | C |G | Am |D | G |ฟังเพลง - ความรักใช่แค่เธอรักแต่เขา ดวงดาว เดียวดาย - YouTube

เนื้อเพลง ความรักใช่แค่เธอรักแต่เขา ดวงดาว เดียวดาย เขาคงหลงลืมกันไป จนแทบจะจำไม่ได้ ว่าห่วงใยแค่ไหน คนที่คอยเดินตามต้อยๆเก็บงำเฝ้าคอยเพียงคิด ว่าเขาจะซึ้ง ซึ้งในการกระทำซื่อๆผลลัพธ์ใจคนดื้อด้าน จะทน ใครหนอใครก็เตือน เตือนหนอเตือนไม่ฟัง ตามเก็บแต่ความหลัง ซ้ำยังปักใจ จะรอ ตาร้องปากยังว่ารอได้ กัดลิ้น ขบฟัน ยังรอได้ โอ้ความรัก รักจริงหรือลวงจึงยากเย็น เข้าใจว่าทน ถึงทุกข์ก็จะรัก เกินจะเข้าใจ หรือยอม เพราะเพียงแค่ใจเรียกร้อง ที่จะถูกรัก ถึงยอมทำตัวบื้อๆปิดหูปิดตาทำซื่อใส่ความจริง ความรักช่างยากช่างเย็น ไม่เห็นแก่ตัวคนเดียว ความรักไม่ต้องคดเคี้ยว ไม่ยากเกินใจจะทน ความรักใช่แค่เธอรัก แต่เขาต้องรักอีกคน แค่รักไม่ใช่เหตุผล เหตุผลเขารักหรือเปล่า