ตามตะวัน

  รัชนก ศรีโลพันธุ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตามตะวัน รัชนก ศรีโลพันธุ์
เนื้อร้อง: พยัต ภูวิชัยทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณเรียบเรียง: พูลสมบัติ พิทูลทองสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

C# | G# |F# | G# |
C# | G# |F# | G# |

เดินตามดวC#งตะวันไป หมายจะตาG#มไปให้ทันก้าวไปบF#นเส้นทางที่ฝัน แต่เหมือนว่ามัG#นจะยิ่งไกลมองตะวันC#ลับขอบฟ้า มันลับตG#าแล้วท้อใจยิ่งก้าวตาF#ม ตะวันยิ่งไกลเสียงหัวใจG#..มันบอกให้ฉันเลิกตาC#

ลองหันกลับไปF#มองเส้นทางที่มาเปิดหัวใจลอC#งดูนั่นดาวเต็มฟ้าแค่กลับหลังแล้F#วเดินกลับคืนที่มาอย่าเพิ่งถอดC#ใจเดี๋ยวตะวันF#จะคืนกลับมาหาเองดวงที่มันลับC#ลงตรงทะเลใจตามไม่ทัF#นก็เพียงแค่ย้อนคืนไปสู่ทิศตะวันออG#ก..

เส้นทางที่ฝัF#นกับทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกัFmถ้าเข้าใจแล้D#mวก็ลุกขึ้นเดิG#นไปตามที่ใจC#ฝันอดทนอีกนิF#ดเถอะนะ อีกเดี๋ยวก็ได้สบตFmาตะวันแค่เดินตามดาD#mวนำทางดวงนั้น เดี๋ยวมันก็เช้G#

ไม่มีคืนใดC#ยั่งยืนนาน และไม่มีวันG#ใดไม่เลิกราพ้นราตรีF#ก็มีทิวา ย้อนคืนมG#าให้เข้าใจให้ความรัC#กนำทางไป ใกล้หรือไกG#ลก็ไม่สำคัญสักวันหนึ่F#ง ความจริง ความฝันจะได้พบกัG#น..ตรงทิศตะวันตื่C#

F# | C# |F# | C# |
F# | Fm |F# | G# |

* | ** |

C# | G# |F# | G# |C# |ฟังเพลง - ตามตะวัน รัชนก ศรีโลพันธุ์ - YouTube

เนื้อเพลง ตามตะวัน รัชนก ศรีโลพันธุ์ เดินตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปให้ทัน ก้าวไปบนเส้นทางที่ฝัน แต่เหมือนว่ามันจะยิ่งไกล มองตะวันลับขอบฟ้า มันลับตาแล้วท้อใจ ยิ่งก้าวตาม ตะวันยิ่งไกล เสียงหัวใจ มันบอกให้ฉันเลิกตาม ลองหันกลับไปมองเส้นทางที่มา เปิดหัวใจลองดูนั่นดาวเต็มฟ้า แค่กลับหลังแล้วเดินกลับคืนที่มา อย่าเพิ่งถอดใจ เดี๋ยวตะวันจะคืนกลับมาหาเอง ดวงที่มันลับลงตรงทะเลใจ ตามไม่ทันก็เพียงแค่ย้อนคืนไป สู่ทิศตะวันออก เส้นทางที่ฝันกับทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกัน ถ้าเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝัน อดทนอีกนิดเถอะนะ อีกเดี๋ยวก็ได้สบตาตะวัน แค่เดินตามดาวนำทางดวงนั้น เดี๋ยวมันก็เช้า ไม่มีคืนใดยั่งยืนนาน และไม่มีวันใดไม่เลิกรา พ้นราตรีก็มีทิวา ย้อนคืนมาให้เข้าใจ ให้ความรักนำทางไป ใกล้หรือไกลก็ไม่สำคัญ สักวันหนึ่ง ความจริง ความฝัน จะได้พบกัน ตรงทิศตะวันตื่น