เจ้าชายอสูร (Beauty & the Beast)

  นัททิว ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ้าชายอสูร นัททิว ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม

C | Csus4 |C | Csus4 |

 C  จากตำนานครั้งCsus4เก่า C  เปรียบเป็นดั่งเราCsus4สอง C  ก่อนไม่เคยเป็นมิEmตร แล้วใยคิดจะลอFง..   หันมามองกันGได้

 A  เริ่มจากเพียงนิดหน่Asus4อย A  ค่อย ๆ เติมลงA7ไป   ดูต่างคC#mนไม่กล้Dา.. เกินกว่าใA/C#จ.. ฝันBmใฝ่   ดั่งEเรื่องในนิAทาน

ไม่ว่ากี่สC#m | Dมัย..เนิ่นนานไปก็C#m | Dตาม..แปลกที่ยังจริงแC#mท้  และแน่นอนทุกอย่F#mางดุจดังแสงตะวัG | Eน..

A | Asus4 |A | Asus4 C#m |
F#m | E |D | E |

* |

 A  จากตำนานครั้งเAsus4ก่า A  เล่าเป็นเพลงชื่นAsus4บาน A  อาจจะเคยผิดพลั้C#mง หันหน้ามาฟังกัF#m   สานสัมพันธ์ยืนEยาว

 A  แน่นอนดังแสงAsus4ทอง A  ส่องทั่วฟ้ายามEเช้า   ดั่งเรื่องในนิDทาน เพลงขับขาA/C#นครั้งเก่Bm   คือEเรื่องราวสองAเรา.E/G# F#m.

   ดั่งEเรื่องในนิDทาน เพลงขับขาA/C#นครั้งเBmก่า   คือEเรื่องราวสองเรA | E | Aา..ฟังเพลง - เจ้าชายอสูร นัททิว ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม - YouTube

เนื้อเพลง เจ้าชายอสูร นัททิว ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม จากตำนานครั้งเก่า เปรียบเป็นดั่งเราสอง ก่อนไม่เคยเป็นมิตร แล้วใยคิดจะลอง หันมามองกันได้ เริ่มจากเพียงนิดหน่อย ค่อยๆเติมลงไป ดูต่างคนไม่กล้า เกินกว่าใจ ฝันใฝ่ ดั่งเรื่องในนิทาน ไม่ว่ากี่สมัย เนิ่นนานไปก็ตาม แปลกที่ยังจริงแท้ และแน่นอนทุกอย่าง ดุจดังแสงตะวัน จากตำนานครั้งเก่า เล่าเป็นเพลงชื่นบาน อาจจะเคยผิดพลั้ง หันหน้ามาฟังกัน สานสัมพันธ์ยืนยาว แน่นอนดังแสงทอง ส่องทั่วฟ้ายามเช้า ดั่งเรื่องในนิทาน เพลงขับขานครั้งเก่า คือเรื่องราวสองเรา ดั่งเรื่องในนิทาน เพลงขับขานครั้งเก่า คือเรื่องราวสองเรา