ทำไมต้องเจอแต่คนไม่ดี

  Sgotti x Maggi   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทำไมต้องเจอแต่คนไม่ดี Sgotti x Maggi

C Em | F G |
C Em | F G |

รักCมือสองฉันก็ลองEmมาแล้วให้Fใจเขาโดยไม่มีGข้อแม้ได้Cกลับมาแค่รอEmยบาดแผล เจ็Fบอีกแล้วหนอใG

ถ้ามีCทรัพย์สิน มีเงิEmนเป็นล้านรักเขFา ให้เขา ให้ไปGก็เท่านั้นคนไม่Cมีใจมันก็คงEmจะมีทางต้องจาFกกันได้GสักวัC

รัFกใครก็ต้องมีEmน้ำตา ช้ำFใจเพราะไอ้คำEmร่ำลาทุFกครั้งที่มีใครEmเข้ามาต้องจบFแบบนี้ ต้องเจ็บGแบบนี้..

ทำไมต้องเจอแต่คนไม่C Em | Fดี..ต้องเจอGแต่คนไม่C Em | Fดี..ต้องเจGอแต่คนไม่C Em | Fดี..ทำไมต้องเจอGแต่คนไม่C Em | F Gดี..

C Em | F G |
C Em | F G |

เรียCนจบตรีก็ไม่มีEmความหมายรักใคFร ชอบใคร สุดท้ายใจGสลายตำราCอ่านเขียน เรียนวิชาEmมากมายสุดท้าFยมาตาGยเพราะเธC

* | ** |

ฉันเจอแต่คนไม่C Em | Fดี..ไปไหนก็เจGอแต่คนไม่C Em | Fดี..เมื่อไหร่จะเจGอกับคนดี C Em | Fๆ ..หรือเพราะฉันชอGบแต่คนไม่ดีC..ฟังเพลง - ทำไมต้องเจอแต่คนไม่ดี Sgotti x Maggi - YouTube

เนื้อเพลง ทำไมต้องเจอแต่คนไม่ดี Sgotti x Maggi รักมือสองฉันก็ลองมาแล้ว ให้ใจเขาโดยไม่มีข้อแม้ ได้กลับมาแค่รอยบาดแผล เจ็บอีกแล้วหนอใจ ถ้ามีทรัพย์สิน มีเงินเป็นล้าน รักเขา ให้เขา ให้ไปก็เท่านั้น คนไม่มีใจมันก็คงจะมีทาง ต้องจากกันได้สักวัน รักใครก็ต้องมีน้ำตา ช้ำใจเพราะไอ้คำร่ำลา ทุกครั้งที่มีใครเข้ามา ต้องจบแบบนี้ ต้องเจ็บแบบนี้ ทำไมต้องเจอแต่คนไม่ดี ต้องเจอแต่คนไม่ดี ต้องเจอแต่คนไม่ดี ทำไมต้องเจอแต่คนไม่ดี เรียนจบตรีก็ไม่มีความหมาย รักใคร ชอบใคร สุดท้ายใจสลาย ตำราอ่านเขียน เรียนวิชามากมาย สุดท้ายมาตายเพราะเธอ ฉันเจอแต่คนไม่ดี ไปไหนก็เจอแต่คนไม่ดี เมื่อไหร่จะเจอกับคนดีๆ หรือเพราะฉันชอบแต่คนไม่ดี