แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก)

  MARKSIWAT   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่ไหนเขาก็ไม่รัก MARKSIWAT
ทำนอง/เรียบเรียง: Wattanakorn Sriwangเนื้อร้อง: Pharueng Yangyuenดนตรี: Korn Wattanakawin, Siwat jumlongkul, A Wattanakorn Sriwang, Nueng Nutthavud Punsaichurโปรดิวเซอร์: Wattanakorn Sriwang

ก็บอกหัวใจC#เรื่อยมา ต้องรอไว้สิ่งที่ทำF#ให้ไป เขาคงเห็นมากมาA#mยเท่าไหร่..ที่ตั้Fmงใจทำเพื่อD#m | G#เขา..

ก็ปลอบหัวใจC#เรื่อยมา ให้ทนไว้สักวันF#เขาคง..จะเห็นใจและคงA#mรู้สึก..กับรักFmจริง ๆ ที่ให้F#ไป โฮ..G#

แต่นานนักหนF#าที่เฝ้ารอ เขาF#mไม่ใส่ใจและมอFmงเลยผ่านเสมA#sus4 A#ทำไปแค่D#mไหน ก็ยังFmน้อยไปไร้ค่F#า..กับเขาเรื่อG#ยมา

ตกลงแค่ฝัC#นเลื่อนลอยใช่ไหมทุ่มเทแค่ไหA#mนไม่มีความหมายไม่สะกิดF#ใจเลย ให้ไFmปเท่าไA#mก็เหมืD#mอนไม่พอที่เขาต้องกาG#ตกลงว่าฉันC#ควรหยุดใจไหมแต่ใจมันรัA#mกแล้วหยุดไม่ไหวทุก ๆ สิ่F#งที่ทำ..เท่าไรFmไม่เคยพอ สัEmกครั้D#m G#ง..แค่ไหนเขาก็ไม่รัก..

C# | G# |

ก็แบกรับความC#รู้สึก ไว้นานแล้วที่เป็นF#แค่คน ที่ไร้ตัวตนตั้งใจA#mทุกอย่าง..ให้มากFmพอเพื่อให้เขารัF#ก โฮ..G#

* | ** |

F# | F#m | C# |ฟังเพลง - แค่ไหนเขาก็ไม่รัก MARKSIWAT - YouTube

เนื้อเพลง แค่ไหนเขาก็ไม่รัก MARKSIWAT ก็บอกหัวใจเรื่อยมา ต้องรอไว้ สิ่งที่ทำให้ไป เขาคงเห็น มากมายเท่าไหร่ ที่ตั้งใจทำเพื่อเขา ก็ปลอบหัวใจเรื่อยมา ให้ทนไว้ สักวันเขาคง จะเห็นใจ และคงรู้สึก กับรักจริงๆที่ให้ไป โฮ แต่นานนักหนาที่เฝ้ารอ เขาไม่ใส่ใจ และมองเลยผ่านเสมอ ทำไปแค่ไหน ก็ยังน้อยไป ไร้ค่า กับเขาเรื่อยมา ตกลงแค่ฝันเลื่อนลอยใช่ไหม ทุ่มเทแค่ไหนไม่มีความหมาย ไม่สะกิดใจเลย ให้ไปเท่าไร ก็เหมือนไม่พอที่เขาต้องการ ตกลงว่าฉันควรหยุดใจไหม แต่ใจมันรักแล้วหยุดไม่ไหว ทุกๆสิ่งที่ทำ เท่าไรไม่เคยพอ สักครั้ง แค่ไหนเขาก็ไม่รัก ก็แบกรับความรู้สึก ไว้นานแล้ว ที่เป็นแค่คน ที่ไร้ตัวตน ตั้งใจทุกอย่าง ให้มากพอเพื่อให้เขารัก โฮ