1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย

  คณะขวัญใจ   SITTA   โฟล์ก   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย SITTA Feat.ชีวิน คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชีวิน โกมารทัต, สิทธา นิยมเหมาะเรียบเรียง: ชีวิน โกมารทัต, สิทธา นิยมเหมาะสังกัดค่าย: Gru Recordติดต่องานแสดง: 0639166983

G | G | Em | Em |
G | G | Em | Em |
C | D | G | G |

Gาฬิกาเดินนำ ใจเราเดินตาEmเข็Gมสั้นยาวหมุนไป แข่งกับความเข้มแข็Emงของใจแต่บาGงทีนานไป จนฉันเริ่มอ่อนแรDนาCนเหลือเกิน..D   กว่าจะพบเจG

บาGงเวลารวดเร็ว ในเวลาเดียวกัEmไม่ทันGได้พูดร่ำลา เวลาน้อยDเกินไปต่อเวลาได้Cไหม..D   เมื่อเราอยู่ใกล้Gกัน

เหมือCนว่านาน ใน 1Dชม. ที่ไม่Gได้เจอ.. G7คิดCถึงเธอ อยาDกพบเธอแทบขาดGใจ..  G7น้อCยเหลือเกิDน.. เวลาCความสุขที่มีD..ในC 60 นาทีD.. ที่มีเธGอ..

Em | Em | G | G |
Em | Em | D | D |
C | D | G | G |

B7 | B7 | Em | Em |
B7 | B7 | Em | Em |
C | D | G | G |

* | ** | ** |

น้อCยเหลือเกิDน.. เวลาCความสุขที่มีDในC 60 นาทีD.. ที่มีเรGา..

เธGอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างEmไร ( x6 )ฟังเพลง - 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย SITTA Feat.ชีวิน คณะขวัญใจ - YouTube

เนื้อเพลง 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย SITTA Feat.ชีวิน คณะขวัญใจ นาฬิกาเดินนำ ใจเราเดินตาม เข็มสั้นยาวหมุนไป แข่งกับความเข้มแข็งของใจ แต่บางทีนานไป จนฉันเริ่มอ่อนแรง นานเหลือเกิน กว่าจะพบเจอ บางเวลารวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน ไม่ทันได้พูดร่ำลา เวลาน้อยเกินไป ต่อเวลาได้ไหม เมื่อเราอยู่ใกล้กัน เหมือนว่านาน ใน 1ชม ที่ไม่ได้เจอ คิดถึงเธอ อยากพบเธอแทบขาดใจ น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี ใน 60 นาที ที่มีเธอ น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี ใน 60 นาที ที่มีเรา เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร ( x6 )