ของขวัญที่ดีที่สุด

  Soul What   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ของขวัญที่ดีที่สุด Soul What
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรวุฑ สุขสวรรค์ (ออย Soul What)เรียบเรียง: Soul Whatโปรดิวเซอร์: BellSnowbearสังกัดค่าย: Khaosan Entertainment, ข้าวสารเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

E B/D# | A |
C#m B | A |

ได้เจอEะกับเธออีกครั้B/D#ง จึงได้เข้าใจAกับสิ่Eงที่ทำผิดไปB/D#..กับเธอมากมาAเพิ่งรู้C#mว่าควรต้องทำBอะไร เมื่อวัAนที่สายได้แต่มอC#mงดูเธอและเขB/D#าช่างมีความสุA

ถ้าหาEกว่าฉันเฝ้าคอG#mยอยู่เคียงข้างเธAอยู่ดูแลEไม่ให้เธอต้องเจG#mอกับวันร้าย ๆAจับมือเธC#mอไม่ปล่อยให้เธBอเดียวดายตรงนั้Aนก็คงจะเป็นฉันแต่วันนี้C#mเมื่อเธอได้เจB/D#อคนที่ดีA.. ฉันเข้าใจB..

ยิ่งเขาดีEเท่าไหร่ รักเธG#mอเท่าไหร่ ยิ่งทAรมานอย่างที่ฉัC#mนไม่เคยได้ทำBให้เธอสักครั้AหากจะมีEของขวัญที่ดีG#mที่สุด ที่ฉันAจะให้เธอได้ก็คือยอC#mมให้เธอนั้นไB/D#ปจากฉัAน.. เสียที(E)..

E B/D# | A |
C#m B/D# | A |

* | ** |

 Fdim F#m                 ให้เธอได้มีG#mชีวิตที่เธอต้องการ   เป็นของขวัAญสุดท้ายที่ฉันจะให้เธอไB | Bด้..

C#m B | A |D | B | B |

** |

E G#m | A |
C#m B | A |ฟังเพลง - ของขวัญที่ดีที่สุด Soul What - YouTube

เนื้อเพลง ของขวัญที่ดีที่สุด Soul What ได้เจอะกับเธออีกครั้ง จึงได้เข้าใจ กับสิ่งที่ทำผิดไป กับเธอมากมาย เพิ่งรู้ว่าควรต้องทำอะไร เมื่อวันที่สาย ได้แต่มองดูเธอและเขาช่างมีความสุข ถ้าหากว่าฉันเฝ้าคอยอยู่เคียงข้างเธอ อยู่ดูแลไม่ให้เธอต้องเจอกับวันร้ายๆจับมือเธอไม่ปล่อยให้เธอเดียวดาย ตรงนั้นก็คงจะเป็นฉัน แต่วันนี้เมื่อเธอได้เจอคนที่ดี ฉันเข้าใจ ยิ่งเขาดีเท่าไหร่ รักเธอเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน อย่างที่ฉันไม่เคยได้ทำให้เธอสักครั้ง หากจะมีของขวัญที่ดีที่สุด ที่ฉันจะให้เธอได้ ก็คือยอมให้เธอนั้นไปจากฉัน เสียที ให้เธอได้มีชีวิตที่เธอต้องการ เป็นของขวัญสุดท้ายที่ฉันจะให้เธอได้