ปล่อยแรด

  วงสวิง   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปล่อยแรด Swing วงสวิง
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: ชานนท์ รัตนสุภาดนตรี: Werasak Musika, เป่ วง FINสังกัดค่าย: COLORROOMติดต่องานแสดง: 0892902833

ก็แค่ความรัC#mกที่มันห่วย ๆแค่เจออีกคAนที่มันหลายใจจะไปแคF#mร์ไปสนอะไร.B. ปล่อยให้ไปตายที่อื่นเถC#mอะ

C#m | A |F#m | B |
C#m | A |F#m | B | B |

ลืC#mมเขาไป ลืมไปA ทิ้งไปอย่าไปแคF#mร์ไปสนอะไรแค่คนหลายใจBเดินผ่านเข้ามา

วันนี้C#mเขาทิ้งเรา วันนี้Aเขาไม่เห็นค่าวันนี้F#mเขามาบอกลาก็จงปล่อยเขBาให้เดินจากไป

อย่าไปแคF#mร์ อย่าไปใส่ใจ ชีวิตเรG#mาก็คือของเราวันนี้Aถึงไม่มีเขา.. แต่เราต้องอยู่ให้ไBด้..

ก็แค่ความรัC#mกที่มันห่วย ๆแค่เจออีกคAนที่มันหลายใจจะไปแคF#mร์ไปสนอะไร ปล่อยเขาไปBตามที่ต้องการจะรั้งเขC#mาไว้เพื่ออะไร ทนอยู่กันไปAก็ทรมานปล่อยสัตว์สงวF#mนกลับป่าของมัน..B(ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถ(C#m)อะ)

ลืC#mมเขาไป อย่าไปแคร์Aไปสนอะไรยิ่งทนคF#mบยิ่งฝืนกันไป สุดท้าBยมันก็ไร้ค่าหมC#mาที่ว่าเป็นสัตว์ ก็ยังดีAกว่าเธออีกนะตอบแทF#mนให้รักกลับมา ซื่อสัตBย์ต่อเจ้าของมัน

* | ** |

C#m | A |F#m | B |
C#m | A |F#m | B | B |

* | ** | ** |

C#m | A |F#m | B |

ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปC#m | A | F#m | Bเถอะ

ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอC#mฟังเพลง - ปล่อยแรด Swing วงสวิง - YouTube

เนื้อเพลง ปล่อยแรด Swing วงสวิง ก็แค่ความรักที่มันห่วยๆแค่เจออีกคนที่มันหลายใจ จะไปแคร์ไปสนอะไร ปล่อยให้ไปตายที่อื่นเถอะ ลืมเขาไป ลืมไป ทิ้งไป อย่าไปแคร์ไปสนอะไร แค่คนหลายใจเดินผ่านเข้ามา วันนี้เขาทิ้งเรา วันนี้เขาไม่เห็นค่า วันนี้เขามาบอกลาก็จงปล่อยเขาให้เดินจากไป อย่าไปแคร์ อย่าไปใส่ใจ ชีวิตเราก็คือของเรา วันนี้ถึงไม่มีเขา แต่เราต้องอยู่ให้ได้ ก็แค่ความรักที่มันห่วยๆแค่เจออีกคนที่มันหลายใจ จะไปแคร์ไปสนอะไร ปล่อยเขาไปตามที่ต้องการ จะรั้งเขาไว้เพื่ออะไร ทนอยู่กันไปก็ทรมาน ปล่อยสัตว์สงวนกลับป่าของมัน (ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอะ) ลืมเขาไป อย่าไปแคร์ไปสนอะไร ยิ่งทนคบยิ่งฝืนกันไป สุดท้ายมันก็ไร้ค่า หมาที่ว่าเป็นสัตว์ ก็ยังดีกว่าเธออีกนะ ตอบแทนให้รักกลับมา ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมัน ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอะ ปล่อยแรดให้มันเข้าป่าไปเถอะ