ปานได้เหี่ยมาเนาะ (อัลบั้ม มิตรภาพ)

  ต่าย อรทัย   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปานได้เหี่ยมาเนาะ ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

B | D#m |E | F# |

B | D#m |E | F# |

คำBว่าเฮาฮักกัน..มันบ่มั่G#mนบ่แก่นแล้วบ้อบ่D#mคือมื้อแรกเนาะ ตอนที่อ้ายมาขอให้น้องเป็Eน..ผู้สาF#

คำBว่าคิดฮอดกัน..กะบ่พิมG#mพ์ส่งมาคือเก่าเมื่อD#mยบ่ยามมื้อแลง ไหวบ่ยามมื้อเช้ากะบ่ค่อEย..ถามกัF#

บ่ไลน์ไปก่อEนอ้ายกะบ่ทัF#แชทกะตอบยาD#mก อ่านกะนานอ่G#mานบ่ฮักกันEแล้วติ คือเป็นแนวนั้นเว้Bามาเบิ่C#mงแหน่น๊F#า..

ปานได้เหี่ยBมาเนาะหัวใจปานเก็บได้D#mนำหน้าเซเว่นอ้ายจั่งบ่เบิ่Eงบ่แยงบ่เห็น ซุมื้อซุเว็Eนเทียววีเข้าป่F#ปานได้เหี่ยBมาเนาะความฮัก บ่ฮู้จัD#mกจั๊กหน่อยติว่าคนเป็นแฟนอ้าEย เขาคอง เขาถ่าซางบ่หัวF#ซา ปานได้เหี่ยมาBเนาะ​

อยาBกกินหมูกะทะ สิ้นเดือนมG#mากะทรงยากคักมีD#mแต่ว่าบ่ว่าง อ้างแต่วาอ้ายยากจักแม่นยาEก..หยังน้F#

บ่Bคึดนำน้องแน น้องคึดนำG#mอ้ายหลายฮู้บ่เสD#mยกะเดี้ยกะด้อ สิให้ตายก่อนพุ้นบ่จั่งสิคิEด..ฮอดกัF#

* | ** |

B | D#m |E | F# |B | E |D#m | E F# |

* | ** | ** |

คนเป็นแฟนอ้าEย เขาคอง เขาถ่F#ซางบ่หัวC#mซา ปานF#ได้เหี่ยมาBเนาะ​ฟังเพลง - ปานได้เหี่ยมาเนาะ ต่าย อรทัย - YouTube

เนื้อเพลง ปานได้เหี่ยมาเนาะ ต่าย อรทัย (อัลบั้ม มิตรภาพ) คำว่าเฮาฮักกัน มันบ่มั่นบ่แก่นแล้วบ้อ บ่คือมื้อแรกเนาะ ตอนที่อ้ายมาขอ ให้น้องเป็น ผู้สาว คำว่าคิดฮอดกัน กะบ่พิมพ์ส่งมาคือเก่า เมื่อยบ่ยามมื้อแลง ไหวบ่ยามมื้อเช้า กะบ่ค่อย ถามกัน บ่ไลน์ไปก่อนอ้ายกะบ่ทัก แชทกะตอบยาก อ่านกะนานอ่าน บ่ฮักกันแล้วติ คือเป็นแนวนั้น เว้ามาเบิ่งแหน่น๊า ปานได้เหี่ยมาเนาะหัวใจ ปานเก็บได้นำหน้าเซเว่น อ้ายจั่งบ่เบิ่งบ่แยงบ่เห็น ซุมื้อซุเว็นเทียววีเข้าป่า ปานได้เหี่ยมาเนาะความฮัก บ่ฮู้จักจั๊กหน่อยติว่า คนเป็นแฟนอ้าย เขาคอง เขาถ่า ซางบ่หัวซา ปานได้เหี่ยมาเนาะ​ อยากกินหมูกะทะ สิ้นเดือนมากะทรงยากคัก มีแต่ว่าบ่ว่าง อ้างแต่วาอ้ายยาก จักแม่นยาก หยังน้อ บ่คึดนำน้องแน น้องคึดนำอ้ายหลายฮู้บ่ เสยกะเดี้ยกะด้อ สิให้ตายก่อนพุ้นบ่ จั่งสิคิด ฮอดกัน คนเป็นแฟนอ้าย เขาคอง เขาถ่า ซางบ่หัวซา ปานได้เหี่ยมาเนาะ