แค่ได้รัก (Ost.ร้อยเล่ห์มารยา)

  เตชินท์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่ได้รัก เตชินท์ จิรัฐชัย ชยุติ Ost.ร้อยเล่ห์มารยา
ทำนอง/เรียบเรียง: เต็น ธีรภัคเนื้อร้อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์สังกัดค่าย: เพลงละครช่อง3

E F# | D#m G#m |C#m F# | B F# |

เรื่อBงระหว่างเรานั้น ก็พD#mอที่จะเข้าใจว่าC#mเป็นได้แค่ไหF#นในชีวิตเธBแม้Bเป็นได้แค่นั้น ก็ยังD#มาคอยพบเจG#mอยู่เคียC#mง..ข้างเธF#อเมื่อมีปัญหB

อย่างD#mน้อย..วันที่เธอไม่มีG#mใคร ๆยังมีฉัC#mน..ที่รอD#mเธออยู่ตรงนี้F#

แค่ได้รัBก ได้ห่วงก็พอแล้วใF#/A#ไม่เป็นไG#mร ถ้าเธอจะไม่รักกัD#mแค่เราEได้มาผูกพัF#/Eน แค่นั้นD#mก็มากพอแล้G#mแค่ได้C#mรักอยู่ข้างF#เดียวก็ไม่เสียBใจ  F#

วันBที่เธอสับสน ไม่มีD#mสักคนเข้าใจขอC#mเข้าไปได้ไหF#ม ไปเคียงข้างเธBขอBเป็นคน ๆ นั้น..ที่เธอD#มองมาก็เจG#mอยู่เคีC#mยง..ข้างเธF#อเมื่อมีปัญหB

* | ** |

B | D#m |C#m F# | B |
B | D# G#m |C#m F# | B |

* | ** |

B |ฟังเพลง - แค่ได้รัก เตชินท์ จิรัฐชัย ชยุติ Ost.ร้อยเล่ห์มารยา - YouTube

เนื้อเพลง แค่ได้รัก เตชินท์ จิรัฐชัย ชยุติ Ost.ร้อยเล่ห์มารยา เรื่องระหว่างเรานั้น ก็พอที่จะเข้าใจ ว่าเป็นได้แค่ไหนในชีวิตเธอ แม้เป็นได้แค่นั้น ก็ยังมาคอยพบเจอ อยู่เคียง ข้างเธอเมื่อมีปัญหา อย่างน้อย วันที่เธอไม่มีใครๆยังมีฉัน ที่รอเธออยู่ตรงนี้ แค่ได้รัก ได้ห่วงก็พอแล้วใจ ไม่เป็นไร ถ้าเธอจะไม่รักกัน แค่เราได้มาผูกพัน แค่นั้นก็มากพอแล้ว แค่ได้รักอยู่ข้างเดียวก็ไม่เสียใจ วันที่เธอสับสน ไม่มีสักคนเข้าใจ ขอเข้าไปได้ไหม ไปเคียงข้างเธอ ขอเป็นคนๆนั้น ที่เธอมองมาก็เจอ อยู่เคียง ข้างเธอเมื่อมีปัญหา