บ่มีอีกแล้ว

  เต๊ะ ตระกูลตอ   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่มีอีกแล้ว เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอ

D |

โพDสหาอ้ายจักโพสแหน่กะดีBmโพสGหาอ้ายจักโพส ก็บ่มีAโพสDหน้าวอล์กะบ่มีคือแต่กี้Bmข้อGความแชทของเฮากะมิดซีหลี่A

หรือDเจ้าลืมความฮักที่เฮาเคยมีBmหรือGเจ้าเซาฮักกันแล้วอีหAลีหรือDเจ้ามีผู้บ่าวใหม่แล้วตี้BmบอกEmกันมาดี ๆ อ้ายสิได้หนีA สิบ่ไปกวนใจ..

แชทที่คุยกัGน ตอนนี้Aมันเริ่มจากหาDรูปคู่ที่ถ่าGย ตอนนี้Aมันเป็นแค่เพียงความหลัDความฮักที่เคยGมี ตอนนี้Aมันเริ่มจืดจD Bmางคนที่โทรหEmาทุกครั้ง ตอนนี้Aมันบ่มีแล้Bm

ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้Aมันจบลงแล้Dฮักเฮาบ่มีEmแวว จบแล้Aว..สิกลับมาเป็นคือDเก่า..ฟังเพลง - บ่มีอีกแล้ว เต๊ะ ตระกูลตอ - YouTube

เนื้อเพลง บ่มีอีกแล้ว เต๊ะ ตระกูลตอ โพสหาอ้ายจักโพสแหน่กะดี โพสหาอ้ายจักโพส ก็บ่มี โพสหน้าวอล์กะบ่มีคือแต่กี้ ข้อความแชทของเฮากะมิดซีหลี่ หรือเจ้าลืมความฮักที่เฮาเคยมี หรือเจ้าเซาฮักกันแล้วอีหลี หรือเจ้ามีผู้บ่าวใหม่แล้วตี้ บอกกันมาดีๆอ้ายสิได้หนี สิบ่ไปกวนใจ แชทที่คุยกัน ตอนนี้มันเริ่มจากหาย รูปคู่ที่ถ่าย ตอนนี้มันเป็นแค่เพียงความหลัง ความฮักที่เคยมี ตอนนี้มันเริ่มจืดจาง คนที่โทรหาทุกครั้ง ตอนนี้มันบ่มีแล้ว ความฮักที่เคยมี ตอนนี้มันจบลงแล้ว ฮักเฮาบ่มีแวว จบแล้ว สิกลับมาเป็นคือเก่า