เวลาที่ฟ้าเปลี่ยน

  ธาดา   ริเอะ   โฟล์ก   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เวลาที่ฟ้าเปลี่ยน Thada Feat. Rie Kubota
เนื้อร้อง/ทำนอง: Patipol Prakobkanดนตรี: Patchalapon Nampai, พี่อ๊อฟ(Mole the Explosion), ปลายแถว

D | A/C# |D | A/C# |
D | A/C# |Bm E | A |

เธDอ.. ทำอะไรอยู่A/C#นะมอDงดู.. ฟ้าของวันนี้A/C#มอDง.. มองเพื่อเหตุใดA/C#กันเพราะฟ้Bmาก็ยังอยู่บนฟ้Eา ไม่เคยจะเปลี่ยนแปAลง

เธDอ.. ฟังเพลงอะไรอยู่A/C#นะเพลDงเดิม.. ที่เปิดฟังทุกวัA/C#ฟัDง.. ฟังเพื่อเหตุใดA/C#กันที่ฟัBmง ก็เพราะว่ามัEนไม่เคยจะเปลี่ยนแปAลง

แต่เวลDา.. ไม่เคยหยุดพัA/C#กเลยบนBmท้องฟ้าเดี๋ยEวก็คงจะเปลี่ยนสีAฉันรู้D.. และรู้ดีA/C#รู้Bmว่าในสักวัEนเธอคงจะเปลี่ยนแปAลง

D | A/C# |Bm E | A |
D | A/C# |Bm E | A |

เธDอ.. เธอจะไปไหA/C#ไปD.. ตามที่ต้องกาA/C#แล้วDเธอ.. ต้องการสิ่งใดA/C#กันต้องกาBmรสิ่งใด เธอไม่Eจำเป็นต้องรู้A

* | * |

รู้Bmว่าในสักวัEนเธอคงจะเปลี่ยนไปAแล้BmวเหตุใดEเธอยังสัญญAฟังเพลง - เวลาที่ฟ้าเปลี่ยน ธาดา (Thada) Feat. ริเอะ (Rie Kubota) - YouTube

เนื้อเพลง เวลาที่ฟ้าเปลี่ยน ธาดา (Thada) Feat. ริเอะ (Rie Kubota) เธอ ทำอะไรอยู่นะ มองดู ฟ้าของวันนี้ มอง มองเพื่อเหตุใดกัน เพราะฟ้าก็ยังอยู่บนฟ้า ไม่เคยจะเปลี่ยนแปลง เธอ ฟังเพลงอะไรอยู่นะ เพลงเดิม ที่เปิดฟังทุกวัน ฟัง ฟังเพื่อเหตุใดกัน ที่ฟัง ก็เพราะว่ามันไม่เคยจะเปลี่ยนแปลง แต่เวลา ไม่เคยหยุดพักเลย บนท้องฟ้าเดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนสี ฉันรู้ และรู้ดี รู้ว่าในสักวันเธอคงจะเปลี่ยนแปลง เธอ เธอจะไปไหน ไป ตามที่ต้องการ แล้วเธอ ต้องการสิ่งใดกัน ต้องการสิ่งใด เธอไม่จำเป็นต้องรู้ รู้ว่าในสักวันเธอคงจะเปลี่ยนไป แล้วเหตุใดเธอยังสัญญา