ความรู้สึกผิด

  The Darkest Romance   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความรู้สึกผิด The Darkest Romance
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง/ดนตรี: The Darkest Romanceติดต่องานแสดง: 0866696099

หากเธอสังเกตเห็G#น..และพบใครบางคนGmหลบตา..ทุกครั้งเวลาเธอCmหันมา.. ไม่ว่าจะใกล้Fไกล..เธออาจมองเห็นเขG#า.. อยู่ในทุก ๆ ที่Gm ที่เธอไป..แต่เขาจะไม่ยอมCmเข้าใกล้และสักพักเขาจะหาFยไปเอง

นั่นอาจเป็นคนรู้Fmสึกผิด..A#  เขาเคยทำผิดต่อCmเธอและเขายังเจ็บปวดG#อยู่เสมอโดยไม่รู้A#จะก้าวข้ามมันได้อย่างไD#

G# | Gm |Cm | F |

ฉันคือคน ๆ นั้G#น..คนที่เหลือเพียงควาGmมละอายใจฝังลึกเป็นแผลเป็Cmนข้างใน.. จากวันที่เธอร้องFไห้แม้ใจที่ฉันมีG#.. จะอยากอยู่ข้าง ๆEdim สักเพียงใดฉันต้องคอยกันตัวเอCmงไปให้ไกลเพื่อไม่ให้ความเลวร้าFยแปดเปื้อนเธอ

เพราะฉันคือคนที่รู้Fmสึกผิด..A#ฉันเคยทำผิดต่อCmเธอและฉันยังเจ็บปวG#ดอยู่เสมอโดยไม่รู้A#จะก้าวข้ามมันได้อย่างไD#

เธอคงไม่ให้อภัยD#ฉัน..   Fmฉันทำให้เธอต้องผิดG#/Cหวังหมดสิ้นซึ่งความไว้ใจA#/Dนั้น..มันสร้างขึ้นใหม่ไม่ไCmด้มีเพียงวันวานที่แตกFmร้าว..     Gmกับซากจิตใจที่พังG#ทลายกอดหัวใจที่แหCmลกสลาA#ฉันไม่รู้จะก้าวข้ามมันได้อย่างไD#

แบกคำว่าขอโทษFmไว้ในใจตลอดชีDdimวิตที่หวังว่าเธอจะยกCmโทษให้ ไม่เคยกล้Ddimาคิดเรี่ยวแรงจะพูดออกไFmป ไม่มีเลยสักDdimนิดฉันคือคนที่ทำCmผิด ฉันจะมีสิทธิ์อะDdimไร

แบกคำว่าขอโทFmษ ไว้ในใจ ตลอดชีGmวิตที่หวังว่าเธอจะยกG#โทษให้ ไม่เคยกล้าGmคิดวันคืนยิ่งผ่านยิ่งซ้ำFmเติมใจไปทีละGmนิดฉันคือคนเลCmว คนทำผิดฉันก้าวข้ามความคิดนี้ไปไม่ได้..

ก้าวข้ามไม่ไCmด้..

I’m better off deCmad.

หิริCm โอตตัปปะ ดันล้อมคอกตอนวัวหายทำร้ายใครไปมากมาย รู้ตัวอีกทีตอนที่สายมันโกรธเกลียดตัวเอง จนไม่อาจให้อภัยทำไม่ได้Fm ฉันให้อภัGmยตัวเองไม่ได้

ใครบอCmก คนละอาย คือคนที่สำนึกดีที่ฉันละอายแก่ใจ เพราะฉันควรทำได้ดีกว่านี้ความเจ็บในใจฉันคงไม่เท่าที่เธอมีทำไม่ได้Fm ฉันให้อภัGmยตัวเองไม่ได้

 Cm   No one can save me from myself Ddim   No one can save me from myself Cm   No one can save me from myself Ddim   No one can save me

* |

 Cm  Some say only timDdime can heal you Cm  Some say "let it gDdimo" will save you Cm  Some say redemDdimption wait for you Cm  But I think I don't deseDdimrve it

 Cm  Some say only timDdime can heal you Cm  Some say "let it gDdimo" will save you Cm  Some say redemDdimption wait for you Cm  But I think I nevDdimer deserve this

 Cm  No one can save me from myself Cm  No one can save me from myself Cm  No one can savDdime me from myself D#  No one can savFme me from MYSELF!

Cm | Cm |Ddim | D# |
Fm | Gm |Ddim | Ddim |
Cm | Cm |Ddim | D# |
Fm | Gm |Ddim | Ddim |ฟังเพลง - ความรู้สึกผิด The Darkest Romance - YouTube

เนื้อเพลง ความรู้สึกผิด The Darkest Romance หากเธอสังเกตเห็น และพบใครบางคนหลบตา ทุกครั้งเวลาเธอหันมา ไม่ว่าจะใกล้ไกล เธออาจมองเห็นเขา อยู่ในทุกๆที่ ที่เธอไป แต่เขาจะไม่ยอมเข้าใกล้ และสักพักเขาจะหายไปเอง นั่นอาจเป็นคนรู้สึกผิด เขาเคยทำผิดต่อเธอ และเขายังเจ็บปวดอยู่เสมอ โดยไม่รู้จะก้าวข้ามมันได้อย่างไร ฉันคือคนๆนั้น คนที่เหลือเพียงความละอายใจ ฝังลึกเป็นแผลเป็นข้างใน จากวันที่เธอร้องไห้ แม้ใจที่ฉันมี จะอยากอยู่ข้างๆสักเพียงใด ฉันต้องคอยกันตัวเองไปให้ไกล เพื่อไม่ให้ความเลวร้ายแปดเปื้อนเธอ เพราะฉันคือคนที่รู้สึกผิด ฉันเคยทำผิดต่อเธอ และฉันยังเจ็บปวดอยู่เสมอ โดยไม่รู้จะก้าวข้ามมันได้อย่างไร เธอคงไม่ให้อภัยฉัน ฉันทำให้เธอต้องผิดหวัง หมดสิ้นซึ่งความไว้ใจนั้น มันสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ มีเพียงวันวานที่แตกร้าว กับซากจิตใจที่พังทลาย กอดหัวใจที่แหลกสลาย ฉันไม่รู้จะก้าวข้ามมันได้อย่างไร แบกคำว่าขอโทษไว้ในใจตลอดชีวิต ที่หวังว่าเธอจะยกโทษให้ ไม่เคยกล้าคิด เรี่ยวแรงจะพูดออกไป ไม่มีเลยสักนิด ฉันคือคนที่ทำผิด ฉันจะมีสิทธิ์อะไร แบกคำว่าขอโทษ ไว้ในใจ ตลอดชีวิต ที่หวังว่าเธอจะยกโทษให้ ไม่เคยกล้าคิด วันคืนยิ่งผ่านยิ่งซ้ำเติมใจไปทีละนิด ฉันคือคนเลว คนทำผิด ฉันก้าวข้ามความคิดนี้ไปไม่ได้ ก้าวข้ามไม่ได้ I’m better off dead หิริ โอตตัปปะ ดันล้อมคอกตอนวัวหาย ทำร้ายใครไปมากมาย รู้ตัวอีกทีตอนที่สาย มันโกรธเกลียดตัวเอง จนไม่อาจให้อภัย ทำไม่ได้ ฉันให้อภัยตัวเองไม่ได้ ใครบอก คนละอาย คือคนที่สำนึกดี ที่ฉันละอายแก่ใจ เพราะฉันควรทำได้ดีกว่านี้ ความเจ็บในใจฉันคงไม่เท่าที่เธอมี ทำไม่ได้ ฉันให้อภัยตัวเองไม่ได้ No one can save me from myself No one can save me from myself No one can save me from myself No one can save me Some say only time can heal you Some say "let it go" will save you Some say redemption wait for you But I think I don't deserve it Some say only time can heal you Some say "let it go" will save you Some say redemption wait for you But I think I never deserve this No one can save me from myself No one can save me from myself No one can save me from myself No one can save me from MYSELF!