เลิก! (Cut To The Chase!)

  Tilly Birds   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เลิก Tilly Birds
เนื้อร้อง/ทำนอง: Anuroth Ketlekha (3rd)เรียบเรียง: Thuwanon Tantiwattanaworakul (MILO物語)ดนตรี: Anuroth Ketlekha (3rd), Nutdanai Chuchat (BILLbilly01), Thuwanon Tantiwattanaworakul (MILO物語)โปรดิวเซอร์: BILLbilly01สังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

 Cm  ฉันเองก็รู้สึก เธอเองก็รู้สึก..ว่าลึก ๆ ข้างใน..ทั้งเธอและฉันก็หวั่นไFmหว..(และเราต้องการกันแค่ไหCmน)

 Cm  ก็ดูเธอสนใจ เหมือนเธอจะคิดอะไรเมื่อไรที่เธอมอง สายตาคู่นั้นมันก็ฟ้Fmอง..(เธอซ่อนมันเอาไว้ เธอซ่อCmนฉันเอาไว้)แต่ดันบอกฉันว่าไม่พร้Fmอม..จะเอCmายังไงกับฉัน..

Fm G#ห่..         ถ้าเธอไม่Cmมีคำตอบ ก็ไม่ต้องมาบอกFm G#ห่..         เอาให้ชัCmดหน่อยได้ไหม ว่ารู้สึกอย่างไรFm G#ห่..         ไม่อยากเสีCmยเวลาต่อ แต่ต้องมารอเธอFm G#ห่..         อยากเลิก.Cm.   เลิกรอเธอสักที

 Cm  ทุกสัมผัสของเธอ เมื่อเจอกันเมื่อไหร่ทำให้ฉันไหวหวั่น แต่เธอก็หยุดอยู่แค่นั้Fm(หากไม่ต้องการฉัน ไม่ต้องให้ความหวัง)จะเอCmายังไงกับฉัน

* |

Cm B A# A |G# G F# F | Cm |

Fm | G# |Cm | Cm |
Fm | G# |Cm | Cm |
Fm | G# |Cm | Cm |
Fm | G# |Cm | Cm |

 Cm  เธอขอให้เธอได้ใช้เวลาคิดเธอขอทบทวนความรู้สึกสักนิดแต่เธอขอให้ฉันอย่าเพิ่งไปมีใครอย่างนี้เรียกเห็นแก่ตัว รู้ไหม?เข้าใจว่าสับสน ไม่รู้ต้องทำไงแต่ทำไมเธอให้ความหวังและขังใจฉันไว้แล้วมันใช่เรื่องของฉันไหมที่ต้องมารอเธอคิด ไม่รู้สึกก็พูดมาฉันจะไม่ว่าอะไรเลย

Cm | Cm |Cm | Cm |
Fm | Fm |Fm | G#m |

* |

Fmห่..  ถ้าเธอG#ไม่มีคำตอบ ก็ไม่Cmต้องบอกเลิกรอเธอสักทีFmห่..  ม่อยากเสียG#เวลาต่อ แต่ต้อCmงมารอเธอเลิกรอเธอสักทีฟังเพลง - เลิก TillyBird - YouTube

เนื้อเพลง เลิก Tilly Birds ฉันเองก็รู้สึก เธอเองก็รู้สึก ว่าลึกๆข้างใน ทั้งเธอและฉันก็หวั่นไหว (และเราต้องการกันแค่ไหน) ก็ดูเธอสนใจ เหมือนเธอจะคิดอะไร เมื่อไรที่เธอมอง สายตาคู่นั้นมันก็ฟ้อง (เธอซ่อนมันเอาไว้ เธอซ่อนฉันเอาไว้) แต่ดันบอกฉันว่าไม่พร้อม จะเอายังไงกับฉัน โห่ ถ้าเธอไม่มีคำตอบ ก็ไม่ต้องมาบอก โห่ เอาให้ชัดหน่อยได้ไหม ว่ารู้สึกอย่างไร โห่ ไม่อยากเสียเวลาต่อ แต่ต้องมารอเธอ โห่ อยากเลิก เลิกรอเธอสักที ทุกสัมผัสของเธอ เมื่อเจอกันเมื่อไหร่ ทำให้ฉันไหวหวั่น แต่เธอก็หยุดอยู่แค่นั้น (หากไม่ต้องการฉัน ไม่ต้องให้ความหวัง) จะเอายังไงกับฉัน เธอขอให้เธอได้ใช้เวลาคิด เธอขอทบทวนความรู้สึกสักนิด แต่เธอขอให้ฉันอย่าเพิ่งไปมีใคร อย่างนี้เรียกเห็นแก่ตัว รู้ไหม? เข้าใจว่าสับสน ไม่รู้ต้องทำไง แต่ทำไมเธอให้ความหวังและขังใจฉันไว้ แล้วมันใช่เรื่องของฉันไหม ที่ต้องมารอเธอคิด ไม่รู้สึกก็พูดมา ฉันจะไม่ว่าอะไรเลย โห่ ถ้าเธอไม่มีคำตอบ ก็ไม่ต้องบอก เลิกรอเธอสักที โห่ ม่อยากเสียเวลาต่อ แต่ต้องมารอเธอ เลิกรอเธอสักที