ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง (Just So You Know)

  Tilly Birds   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง Tilly Birds
เนื้อร้อง/ทำนอง: Anuroth Ketlekha (3rd)เรียบเรียง: Thuwanon Tantiwattanaworakul (MILO物語)ดนตรี: Anuroth Ketlekha (3rd), Nutdanai Chuchat (BILLbilly01), Thuwanon Tantiwattanaworakul (MILO物語)โปรดิวเซอร์: BILLbilly01สังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

   ถ้าเผื่อเธออยากจะC#maj7 Fmรู้..   ว่าฉัG#นดีใจขนาดไหA#m7 C#maj7  ที่เราบังเอิญFm G#..              มาพบกันได้ไA#m7 C#maj7  ให้เธอมอง..   ว่าใFmนดวงตาฉัG#นมีความสุขเพียงใA#m7 C#maj7  ตั้งแต่วันที่เธอไป ฉันเอFmงก็ไม่เคA#m7ย..   ไม่คิดถึงเธอเลย..

C#maj7 G#/C A#m7 Fm | G# |

อย่าเพิ่งไปไC#maj7 Fm | D#หน..จับมือฉันไC#maj7 Fmว้..                        แลA#m7ะ..

ให้กอดของฉัC#maj7น..          บFmอกทุกG#อย่างความคิดถึงที่C#maj7 Fmฉัน..                  เก็บไว้G#มานาน    A#m7ทุกC#maj7ความรู้สึFmกที่อยู่ภายCm7ในจิตใจ ตั้งแต่วันที่เธอไปอยู่ในนี้Fm..    ในอ้อA#m7มกอดนี้ อย่าเพิ่งรีบไป..

C#maj7 | G# |

เรC#maj7า..ไม่..ได้เจFmอกันนานเท่าไG#เธอจำได้ไหC#maj7ม.. เรา..ไม่ได้คุFmยกันนานเท่าไG#ตั้งแต่ตอนไหA#m7น..ใน..ความฝัFmนของฉันยังเป็นภาพเธออย่างนั้C#maj7น.. ความ..คิดถึD#งของฉันไม่เคยไปถึงเธอสักครั้(C#maj7)

* |

Fm7 D#ฮ..              อย่าเพิ่A#m7งไปไหC#maj7Fm D#ฮ..           จับมืA#m7อ..ฉันไว้C#maj7..      แลA#m7ะ..

ให้กอดของฉัC#maj7น..     บFmอกทุกG#อย่างความคิดถึFmง..  ที่C#maj7 Fmฉัน..                 เก็บไว้G#มานานทุC#maj7กรอยยิ้มเธFmยังคงจำG#ในจิตใจ ในทุกครั้งที่หลับตาแม้C#maj7เราเลิกรFmแต่ภาพเธCm7อยังตราตรึง ยังคงฝังในส่วนลึกทุC#maj7กความรู้สึFmที่อยู่ภาCm7ยในจิตใจ ตั้งแต่วันที่เธอไปอยู่ในนี้Fm.. ในอ้อA#m7มกอดนี้อย่าเพิ่งรีC#maj7 Fm | G# Fmบไป..อย่าเพิ่งรีC#maj7 Fm | A#mบไป..ฟังเพลง - ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง TillyBird - YouTube

เนื้อเพลง ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง Tilly Birds ถ้าเผื่อเธออยากจะรู้ ว่าฉันดีใจขนาดไหน ที่เราบังเอิญ มาพบกันได้ไง ให้เธอมอง ว่าในดวงตาฉันมีความสุขเพียงใด ตั้งแต่วันที่เธอไป ฉันเองก็ไม่เคย ไม่คิดถึงเธอเลย อย่าเพิ่งไปไหน จับมือฉันไว้ และ ให้กอดของฉัน บอกทุกอย่าง ความคิดถึงที่ฉัน เก็บไว้มานาน ทุกความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ ตั้งแต่วันที่เธอไป อยู่ในนี้ ในอ้อมกอดนี้ อย่าเพิ่งรีบไป เรา ไม่ ได้เจอกันนานเท่าไร เธอจำได้ไหม เรา ไม่ได้คุยกันนานเท่าไร ตั้งแต่ตอนไหน ใน ความฝันของฉันยังเป็นภาพเธออย่างนั้น ความ คิดถึงของฉันไม่เคยไปถึงเธอสักครั้ง โฮ อย่าเพิ่งไปไหน โฮ จับมือ ฉันไว้ และ ให้กอดของฉัน บอกทุกอย่าง ความคิดถึง ที่ฉัน เก็บไว้มานาน ทุกรอยยิ้มเธอ ยังคงจำในจิตใจ ในทุกครั้งที่หลับตา แม้เราเลิกรา แต่ภาพเธอยังตราตรึง ยังคงฝังในส่วนลึก ทุกความรู้สึก ที่อยู่ภายในจิตใจ ตั้งแต่วันที่เธอไป อยู่ในนี้ ในอ้อมกอดนี้ อย่าเพิ่งรีบไป อย่าเพิ่งรีบไป