ไม่รู้สึก (Unspoken)

  Tilly Birds   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่รู้สึก Tilly Birds
เนื้อร้อง/ทำนอง: Anuroth Ketlekha (3rd)เรียบเรียง: Thuwanon Tantiwattanaworakul (MILO物語)ดนตรี: Anuroth Ketlekha (3rd), Nutdanai Chuchat (BILLbilly01), Thuwanon Tantiwattanaworakul (MILO物語)โปรดิวเซอร์: BILLbilly01สังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

B | F# |E | E |

เธอห้Bามดวงอาทิตย์..ไม่ให้ส่องแสงF#ไม่ได้.. Eเธอห้าBมฝนบนฟ้า..ไม่ให้โปรF#ยลงมา..ไม่ได้E..

ก็เหมือนความรู้สึกฉัBน..ที่เธF#อพยายามที่เธEอพยายาม..จะห้ามมันเธอจะบังคัBบ..ให้ฉันฝืF#นไปทำไมฝืนEได้ยังไง ก็เพราะมัน

มันเป็นไปไม่ได้B..ที่จะไม่F#mรู้สึกไม่Eรู้สึก..คิดถึงเธC#7เธอทำไม่ได้B.. มาห้ามF#mหัวใจฝืนEหัวใจ ฉันไม่ยอC#7ม.. (เป็นไปไม่ได้)

B | F# |E | E |

เธอห้าC#mมท้องฟ้า เธอห้ามนิทราเธอห้าEมดวงดาว เธอทำไม่ได้เธอห้าC#mมน้ำตา..ไม่ให้ไหลลงมา..จากตาEฉันเธอทำไม่ได้D#7..

* | * |ฟังเพลง - ไม่รู้สึก TillyBird - YouTube

เนื้อเพลง ไม่รู้สึก Tilly Birds เธอห้ามดวงอาทิตย์ ไม่ให้ส่องแสงไม่ได้ เธอห้ามฝนบนฟ้า ไม่ให้โปรยลงมา ไม่ได้ ก็เหมือนความรู้สึกฉัน ที่เธอพยายาม ที่เธอพยายาม จะห้ามมัน เธอจะบังคับ ให้ฉันฝืนไปทำไม ฝืนได้ยังไง ก็เพราะมัน มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่รู้สึก ไม่รู้สึก คิดถึงเธอ เธอทำไม่ได้ มาห้ามหัวใจ ฝืนหัวใจ ฉันไม่ยอม (เป็นไปไม่ได้) เธอห้ามท้องฟ้า เธอห้ามนิทรา เธอห้ามดวงดาว เธอทำไม่ได้ เธอห้ามน้ำตา ไม่ให้ไหลลงมา จากตาฉัน เธอทำไม่ได้