ผู้เดียว Part 2 (What’s Left...)

  Tilly Birds   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้เดียว Part 2 Tilly Birds
เนื้อร้อง/ทำนอง: Anuroth Ketlekha (3rd)เรียบเรียง: Thuwanon Tantiwattanaworakul (MILO物語)ดนตรี: Anuroth Ketlekha (3rd), Nutdanai Chuchat (BILLbilly01), Thuwanon Tantiwattanaworakul (MILO物語)โปรดิวเซอร์: BILLbilly01สังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

ไม่รู้Eว่าเหลืออะไรให้ต้องคิดG#mถึงอยู่ไหม.. F#ถ้าหนึ่งชีวิEตต้องหายไป ใครจะรู้สึG#mกอย่างไร..  F#

เคยสุขใจEมากแค่ไG#mหน แต่สุดท้าF#ยทุกคนต้องจากเจ็บพอแล้Eว น้ำตาหมดแล้G#mว ใครจะเข้าF#ใจข้างในนี้

เหนื่Eอยบ้างไหG#mมกับคำถามตัวเอF#ง..อีกEนานไหมที่G#mต้องหาความหมF#าย..หนึ่EงชีวิตG#m..จะอยู่เพื่ออะไF#ร..หนึ่Eงความหมาย.. G#m   หากไม่ตายคงเจF#อ..ในสักวัน

E | G#m |F# | F# |

พรุ่งนี้Eถึงหายใจ มันก็ไม่G#mมีความหมาย..  F#ไม่ต้อEงอธิบาย แค่ฟังฉัG#mนจะได้ไหม..  F#

แต่เกิดมEามีแค่เรG#mา วันสุดท้าF#ยก็มีแค่เราจากไปแล้Eว ไม่มีใครแล้G#mว คงไม่ต้อF#งทุกข์ใจอย่างนี้

* |

B | B |F#/A# | F#/A# |G#m | G#m |

ไม่มีแม้Bทางออก บอกฉันทีF#/A#ได้ไหมจะกลับไปหGmาตัวฉันคนเดิม มีทางบ้างไหมใครที่ยังรBอ..ให้ฉันนั้นกลับF#/A#ไปส่งเสียงออกมาให้ดังGmพอพอที่ฉันจะได้C#mยินจากตรงนี้ที่มืดมิEดจนไม่เห็นใคร.. D#7

E | G#m |F# | F# |
E | G#m |F# | F# |
E | G#m |F# | F# |
E | G#m |F# | F# |

* |

E | G#m | F# | F# | ( x4 )ฟังเพลง - ผู้เดียว Part 2 TillyBird - YouTube

เนื้อเพลง ผู้เดียว Part 2 Tilly Birds ไม่รู้ว่าเหลืออะไรให้ต้องคิดถึงอยู่ไหม ถ้าหนึ่งชีวิตต้องหายไป ใครจะรู้สึกอย่างไร เคยสุขใจมากแค่ไหน แต่สุดท้ายทุกคนต้องจาก เจ็บพอแล้ว น้ำตาหมดแล้ว ใครจะเข้าใจข้างในนี้ เหนื่อยบ้างไหมกับคำถามตัวเอง อีกนานไหมที่ต้องหาความหมาย หนึ่งชีวิต จะอยู่เพื่ออะไร หนึ่งความหมาย หากไม่ตายคงเจอ ในสักวัน พรุ่งนี้ถึงหายใจ มันก็ไม่มีความหมาย ไม่ต้องอธิบาย แค่ฟังฉันจะได้ไหม แต่เกิดมามีแค่เรา วันสุดท้ายก็มีแค่เรา จากไปแล้ว ไม่มีใครแล้ว คงไม่ต้องทุกข์ใจอย่างนี้ ไม่มีแม้ทางออก บอกฉันทีได้ไหม จะกลับไปหาตัวฉันคนเดิม มีทางบ้างไหม ใครที่ยังรอ ให้ฉันนั้นกลับไป ส่งเสียงออกมาให้ดังพอ พอที่ฉันจะได้ยินจากตรงนี้ ที่มืดมิดจนไม่เห็นใคร