เฮือกสุดท้าย (Ost.หลวงพี่กะอีปอบ)

  เต้ย อภิวัฒน์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เฮือกสุดท้าย เต้ย อภิวัฒน์ Ost.ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กะอีปอบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัยดนตรี: ธงชัย ถาวรโชติ, คมสัน พิมพ์แพทย์, ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย, จักรี อบมา, พงศกร ราษีงามสังกัดค่าย: พระนครฟิลม์ จำกัด

D | Bm |G | A |
D | Bm |G | A |

สายDเกินไปเกินที่สิถอA/C#น..คำBmว่าฮักออกจากใจตอนนี้Aฮู้Gแล้วว่าบ่มีวิธี..ลบAเจ้าได้จักเทื่อซ้ำ ๆ Dวน ๆ อยู่กับคำว่าฮักA/C#Bmยายามแบบบ่เคยหยุดพักทั้งที่ฮู้Gแก่ใจว่ายาก ความฮักAมันขอกันบ่ได้

ปรD#dmาสาททราBmยที่ก่อด้วยทรายใหญ่โตปานใด๋A ถูกน้ำทะเลมาพัดก็หาGกว่Aาสิฮู้Bmเฮาเป็นแค่ทรายมันต่างจากเขAาคนที่ได้ใจก็ยืนบ่ไหGว..น้ำตาAมันไหล..หมดแล้A | Aว..

ถึงมันจะเป็นเฮืDอกสุดท้าA/C#บ่มีBmเครื่องส่อยหายใAจ มายื้อชีGวิต.. หื่อ ๆF#m ..ยังก้มหน้าเฮ็Emดในสิ่งที่คิด ถึงฮู้ว่าผิAดเพื่อคำว่าฮัก

 D  ก็ทั้งหัวใจA/C#..ให้ไปหมดแล้Bm   แต่ยังบ่แคล้AmวพังลDงบ่เหลือGซาก บ่มีF#mตัวตน   เหตุและผลEmง่าย ๆ ที่พอเข้าใจ   เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักAที..   ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา..

D | Bm |G | A |

Dยายามอยากจะเป็AนคนสำคัA/C#แต่พอเฮ็Bmดลงไปมันก็ได้เท่านั้AGยายามเป็นสิ่งที่เขาบ่ต้องการคือหัวใจAบ่มียางอาย

* | ** | *** |

G | F#m |Em | A |
G | F#m |Em | A | A |

** | *** |

D A/C# | Bm A |

   เหตุและผลEmง่าย ๆ ที่พอเข้าใจ   เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักAที..   ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา..ฟังเพลง - เฮือกสุดท้าย เต้ย อภิวัฒน์ Ost.ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กะอีปอบ - YouTube

เนื้อเพลง เฮือกสุดท้าย เต้ย อภิวัฒน์ Ost.ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กะอีปอบ สายเกินไปเกินที่สิถอน คำว่าฮักออกจากใจตอนนี้ ฮู้แล้วว่าบ่มีวิธี ลบเจ้าได้จักเทื่อ ซ้ำๆวนๆอยู่กับคำว่าฮัก พยายามแบบบ่เคยหยุดพัก ทั้งที่ฮู้แก่ใจว่ายาก ความฮักมันขอกันบ่ได้ ปราสาททรายที่ก่อด้วยทราย ใหญ่โตปานใด๋ ถูกน้ำทะเลมาพัดก็หาย กว่าสิฮู้เฮาเป็นแค่ทราย มันต่างจากเขาคนที่ได้ใจก็ยืนบ่ไหว น้ำตามันไหล หมดแล้ว ถึงมันจะเป็นเฮือกสุดท้าย บ่มีเครื่องส่อยหายใจ มายื้อชีวิต หื่อๆ ยังก้มหน้าเฮ็ดในสิ่งที่คิด ถึงฮู้ว่าผิดเพื่อคำว่าฮัก ก็ทั้งหัวใจ ให้ไปหมดแล้ว แต่ยังบ่แคล้วพังลงบ่เหลือซาก บ่มีตัวตน เหตุและผลง่ายๆที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักที ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา พยายามอยากจะเป็นคนสำคัญ แต่พอเฮ็ดลงไปมันก็ได้เท่านั้น พยายามเป็นสิ่งที่เขาบ่ต้องการ คือหัวใจบ่มียางอาย เหตุและผลง่ายๆที่พอเข้าใจ เป็นหยังจึงรับบ่ได้สักที ว่ามันบ่มีวิธีได้ใจเขา