อันความฮัก (ອັນຄວາມຮັກ)

  ต่อ เจริญศิลป์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อันความฮัก ต่อ เจริญศิลป์ ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: โคกอีโด่ย HD สตูดิโอสังกัดค่าย: ไหทองคำ เรคคอร์ด

Am | Em |F G | C |
Am | Em |F | G |

ฮ้อนใAmจปานไฟจี้ ปานอีโต้Emผ่าบักพร้าวปานไม้ส่Fาวต่อยใจG..เฮี่ยใส่แม่นฟองฟืCเมื่อผู้สาAmวที่ฮักแฮง แบ่งใEmจไปเป็นอื่นน้ำตาไหลDmอยู่หวื่น ๆ ฝืนใจลG

ปวดแป๋ปี้Amนแป๋ปาย เจ็บปานไฟEmมาจี้ทรวงคนเคยเคียFงคู่ควGง ลาคีCงไปอิงผู้ใหม่อัศจรDmรย์ใจล้า แก้วตEmาเฮ็ดได้จั่งใด๋ท้อแท้ฮัFกทุ่มเทใจเจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย..แท้ละนาG | Gง..

อันว่าความฮักฮั่Fว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวใจGเหมิดอาลัยความคึEmด งึดสมองผู้น้องกล่AmาวงืดหัวใจคักโพFด หม่อมพระนางมาลืมบ่าGน้ำตาพังไหลหย่าEmว พอปานถ่านแดงมาจี้ใจAmควงพญาน้อมาเย้Fย ลืมดอกเคยว่าจาว่Gโฉมพะทูลถิ่มไลลEmา ปาน ฟ้าผ่าลงใจอ้Amายฮักที่เคFยฮ่วมสร้างมาห่างหาGใจสลายน้อฮัก(Am) (C)ฮ่าง..

F | G |Em | Am |F | G |C | E |
F | G |Em | Am |Dm | G | C |

* | ** | ** |

ฮักที่เคFยฮ่วมสร้างมาห่างหาGใจสลายน้อCฮักฮ่าง..

Am | Em |F G | C |
Am | Em |F | G |C |ฟังเพลง - อันความฮัก ต่อ เจริญศิลป์ ไหทองคำ - YouTube

เนื้อเพลง อันความฮัก ต่อ เจริญศิลป์ ไหทองคำ ฮ้อนใจปานไฟจี้ ปานอีโต้ผ่าบักพร้าว ปานไม้ส่าวต่อยใจ เฮี่ยใส่แม่นฟองฟืน เมื่อผู้สาวที่ฮักแฮง แบ่งใจไปเป็นอื่น น้ำตาไหลอยู่หวื่นๆฝืนใจลา ปวดแป๋ปี้นแป๋ปาย เจ็บปานไฟมาจี้ทรวง คนเคยเคียงคู่ควง ลาคีงไปอิงผู้ใหม่ อัศจรรย์ใจล้า แก้วตาเฮ็ดได้จั่งใด๋ ท้อแท้ฮักทุ่มเทใจ เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย แท้ละนาง อันว่าความฮักฮั่ว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวใจ เหมิดอาลัยความคึด งึดสมองผู้น้องกล่าว งืดหัวใจคักโพด หม่อมพระนางมาลืมบ่าว น้ำตาพังไหลหย่าว พอปานถ่านแดงมาจี้ใจ ควงพญาน้อมาเย้ย ลืมดอกเคยว่าจาว่า โฉมพะทูลถิ่มไลลา ปาน ฟ้าผ่าลงใจอ้าย ฮักที่เคยฮ่วมสร้างมาห่างหาย ใจสลายน้อฮักฮ่าง ฮักที่เคยฮ่วมสร้างมาห่างหาย ใจสลายน้อฮักฮ่าง