แค่เพียง.. (Ost.ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ)

  ตู่ ภพธร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่เพียง ตู่ ภพธร OST ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: พลกฤษณ์ อินทรสมบัติโปรดิวเซอร์: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติดนตรี: มุรธา ร่วมรักษ์, ณัฐสุดา อิทธิยากร, ปภาณิน เกษตรทัต, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ, มุรธา ร่วมรักษ์, มรุธิดา บุญมงคล, วีรพัฒน์ บุบผาคำสังกัดค่าย: EXACT MUSIC

F | Em Am |Dm Em | F | G |

สิ่งที่เธอก็รู้C แต่เธอไม่ได้ยินFมาตั้งนาน.Fm.คำในใจของฉันEm..ที่รอจAmะบอกเธออีกสักDmที..   G

ฉันใช้Dmเวลา.E. และใช้ทุกสิ่งที่คAmนอย่างฉัG D/F#นมีเพื่อมาอยู่ตรงนี้Dm เพื่อจะได้บอกเธG

แค่เพียงหลับตFาเธอคงได้ยินฉันบอกว่าEm Amรัก..แค่เพียงกอดกัFน เธอคงได้ยินฉันบอกว่าฉัGmนไม่ต้องกาC7รเสียเธอไป F  แค่เพียงจับมือ คงสื่อความคิEmดถึงให้ถึAmงใจเธอได้ Dm  แค่เพียงอยากฟัEmงว่าในหัวใจF..   เธอก็รักGฉันอยู่เหมือนเดิม

F | Em Am |Dm Em | F | G |

แต่ละวันของฉัC Emน..มันมีเพียงเพื่อดูDmแลแต่เธอ.. Fmห่างกันไปก็เพ้Cอ ว่าเมื่อไรEmจะได้เจออีกสักDmที..     Fm

เพราะเข็Dmมเวลา..Eยิ่งหมุนยิ่งเจ็บในใAmจ และG D/F#ฉันมี..สิ่งที่อยู่ในนี้Dm.. ที่ต้องการบอกเธG

** |

F | Em Am |F | Gm C7 |
F | Em Am |Dm Em | F G |

* | ** |

F | Em Am |

 Dm  แค่เพียงให้เธEmอจำในหัวใF   ว่ารักเธอGคนเดียว..เท่านั้น..

F | Em Am |Dm Em | F G | C |ฟังเพลง - แค่เพียง ตู่ ภพธร OST ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ - YouTube

เนื้อเพลง แค่เพียง ตู่ ภพธร OST ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ สิ่งที่เธอก็รู้ แต่เธอไม่ได้ยินมาตั้งนาน คำในใจของฉัน ที่รอจะบอกเธออีกสักที ฉันใช้เวลา และใช้ทุกสิ่งที่คนอย่างฉันมี เพื่อมาอยู่ตรงนี้ เพื่อจะได้บอกเธอ แค่เพียงหลับตาเธอคงได้ยินฉันบอกว่ารัก แค่เพียงกอดกัน เธอคงได้ยินฉันบอก ว่าฉันไม่ต้องการเสียเธอไป แค่เพียงจับมือ คงสื่อความคิดถึงให้ถึงใจเธอได้ แค่เพียงอยากฟังว่าในหัวใจ เธอก็รักฉันอยู่เหมือนเดิม แต่ละวันของฉัน มันมีเพียงเพื่อดูแลแต่เธอ ห่างกันไปก็เพ้อ ว่าเมื่อไรจะได้เจออีกสักที เพราะเข็มเวลา ยิ่งหมุนยิ่งเจ็บในใจ และฉันมี สิ่งที่อยู่ในนี้ ที่ต้องการบอกเธอ แค่เพียงให้เธอจำในหัวใจ ว่ารักเธอคนเดียว เท่านั้น