เหลินขูน (เขิน)

  Txrbo   แร็พ   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เหลินขูน Txrbo
เนื้อร้อง/ทำนอง: Txrboโปรดิวเซอร์: Txrbo

Am7 | D9 |Bm7 | E7 |

 Am7  เธอเคยเป็นเหมือนฉันไหม D9  เวลาตกหลุมรักใคร มันGจะ..เขิE7น.. Am7  พูดให้ตายเธอคงไม่เข้าใจ D9  ได้แต่พรรณนาอยู่ร่ำไป โห้Gย โอย     E7

แต่วันนี้พร้อมAm7แล้ว แล้วเธอน่ะพร้อD9มหรือยังที่จะได้ฟัGง เป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจไหE7พนันเลยไม่เขินAm7แล้ว พูดหน้ากระจกD9ทุกวันเตรียมใจเลยนGะ จะพูดชัด ๆ ให้ฟังครั้งE7เดียว..ว่า..

Am7า ดีดา ด้าดี วิชา มะฉาD9น มะฟา ตะฟีตะนวย ตะกีG ชะเฟย ตะฉี เทมา ตะชE7ตั้งAm7ใจฟังให้ดีว่าฉันรักฮืD9อ ชาดะดีชูเชจะถ้าGวันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวมาใหE7ม่

Am7 | D9 |Bm7 | E7 |

 Am7  ของจริงน่ะมันต่อจากนี้ D9  You can count on me like one two three   มันลืมGทุกอย่าง แปลกดีเหมือนกันว่าE7ไหม

 Am7  เอาไปเลยนะอย่าให้เสีย D9  ผู้ใหญ่เขาพูดนะตัวเองห้ามเถียง   ถ้าเธGอเข้าใจ ก็บอกมาก่อน กล้E7าไหม

แต่วันนี้พร้อมAm7แล้ว แล้วเธอน่ะพร้อD9มหรือยังที่จะได้ฟัGง เป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจไหE7เอาดิไม่เขินAm7แล้ว แล้วเธออย่าเขินD9แล้วกันเตรียมใจเลยนGะ จะพูดชัด ๆ ให้อีกครั้งE7หนึ่ง..ว่า..

** |

เพราะรัAm7กมันเกินจะอธิบายคนสวD9ยอย่างเธอคงจะเข้าใจG | E7ดี..Baby PleaAm7se don't kill my vibทั้งตรงสเป๊D9ก และอาโนเนะจะหาอย่างเธGอให้ตายก็คงไม่มีE7

Am7 | D9 |Bm7 | E7 |คอร์ดเพลง เหลินขูน Txrbo

เนื้อเพลง เหลินขูน Txrbo เธอเคยเป็นเหมือนฉันไหม เวลาตกหลุมรักใคร มันจะ เขิน พูดให้ตายเธอคงไม่เข้าใจ ได้แต่พรรณนาอยู่ร่ำไป โห้ย โอย แต่วันนี้พร้อมแล้ว แล้วเธอน่ะพร้อมหรือยัง ที่จะได้ฟัง เป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจไหม พนันเลยไม่เขินแล้ว พูดหน้ากระจกทุกวัน เตรียมใจเลยนะ จะพูดชัดๆให้ฟังครั้งเดียว ว่า ปา ดีดา ด้าดี วิชา มะฉาน มะฟา ตะฟี ตะนวย ตะกี ชะเฟย ตะฉี เทมา ตะชา ตั้งใจฟังให้ดีว่าฉันรักฮือ ชาดะดี ชูเชจะถ้าวันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวมาใหม่ ของจริงน่ะมันต่อจากนี้ You can count on me like one two three มันลืมทุกอย่าง แปลกดีเหมือนกันว่าไหม เอาไปเลยนะอย่าให้เสีย ผู้ใหญ่เขาพูดนะตัวเองห้ามเถียง ถ้าเธอเข้าใจ ก็บอกมาก่อน กล้าไหม แต่วันนี้พร้อมแล้ว แล้วเธอน่ะพร้อมหรือยัง ที่จะได้ฟัง เป็นเรื่องสำคัญ เข้าใจไหม เอาดิไม่เขินแล้ว แล้วเธออย่าเขินแล้วกัน เตรียมใจเลยนะ จะพูดชัดๆให้อีกครั้งหนึ่ง ว่า เพราะรักมันเกินจะอธิบาย คนสวยอย่างเธอคงจะเข้าใจดี Baby Please don't kill my vib ทั้งตรงสเป๊ก และอาโนเนะ จะหาอย่างเธอให้ตายก็คงไม่มี