ให้เธอ

  อัสนี-วสันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้เธอ โต๊ะ วสันต์ โชติกุล
เนื้อร้อง: Rewat Buddhinan (เรวัต พุทธินันทน์)ทำนอง: วสันต์ โชติกุลเรียบเรียง: วสันต์ โชติกุล, ชาตรี คงสุวรรณสังกัดค่าย: GMM GRAMMYติดต่องานแสดง: 0866696099

G | G |Bm | Bm |
C | C |G | G |G | G |

ฟ้Bmา.. และท้อCงทะเลกับลมนั้นมีGอยู่แต่ใครจะรู้Bm.. จะรู้Cว่ามีอะไรในใจGฉัน  Am Bm

ก็คงCจะมีอะไรไวัให้Gกัน ก็คงCจะมีตะวันที่สดGใสก็คAmงมีเดือนและดาวดวงนั้Bmนที่เธอฝันใฝ่C.. ฮืม...

G | G |G | G |

ฟ้Bmา.. และท้อCงทะเลกับลมนั้นรู้Gอยู่และเธอก็รู้Bm..  ก็รู้Cว่ามีแต่เธอในใจGฉัน  Am Bm

จะเก็บCเอาความห่วงใยไว้ให้Gกันเก็บCเอาคืนและวันที่ดีGไว้เก็Amบเอาเดือนและดาวดวงนั้Bmที่เธอฝันใฝ่C.. มาให้เธอ..

G | G |G | G |

 D  จะรักเพียงเธB7/D#   และพร้อCมจะทำให้เธอสดใสG   ฉัEmนมั่นใจA.. เรามีAmอะไร ๆ ที่เข้ากัD

ก็คงCจะมีแต่เธอที่รู้Bmใจกันก็คงAmจะมีแต่เธอเท่านั้Gก็เธAmอคือดวงตะวัน..ที่ฉันAนั้นมีอยู่เต็มหัวใจD

Bmม้.. ดินฟ้าCจะเป็นอย่างไร ก็ยังGอยู่ก็ใจมันรู้Bm.. มันรู้Cว่ามีสิ่งเดียวคือเธอGนั้น..Am Bmจะเก็บCเอาความห่วงใยไว้ให้Gกันจะเก็บCเอาคืนและวันที่ซึ้งGใจเก็Amบเอาเดือนและดาวดวงนั้Bmที่เธอฝันใฝ่C.. มาให้เธอ..

G | G |G | G |

D | B7/D# |Em | A |
Am | Bm |C | D |

* | ** |

G | G | G | G | ( x3 ) | ( Fade Out )ฟังเพลง - ให้เธอ โต๊ะ วสันต์ โชติกุล - YouTube

เนื้อเพลง ให้เธอ โต๊ะ วสันต์ โชติกุล ฟ้า และท้องทะเลกับลมนั้นมีอยู่ แต่ใครจะรู้ จะรู้ว่ามีอะไรในใจฉัน ก็คงจะมีอะไรไวัให้กัน ก็คงจะมีตะวันที่สดใส ก็คงมีเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่ ฮืม ฟ้า และท้องทะเลกับลมนั้นรู้อยู่ และเธอก็รู้ ก็รู้ว่ามีแต่เธอในใจฉัน จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน เก็บเอาคืนและวันที่ดีไว้ เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้น ที่เธอฝันใฝ่ มาให้เธอ จะรักเพียงเธอ และพร้อมจะทำให้เธอสดใส ฉันมั่นใจ เรามีอะไรๆที่เข้ากัน ก็คงจะมีแต่เธอที่รู้ใจกัน ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น ก็เธอคือดวงตะวัน ที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจ แม้ ดินฟ้าจะเป็นอย่างไร ก็ยังอยู่ ก็ใจมันรู้ มันรู้ว่ามีสิ่งเดียวคือเธอนั้น จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน จะเก็บเอาคืนและวันที่ซึ้งใจ เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้น ที่เธอฝันใฝ่ มาให้เธอ