คนนั้นต้องเป็นเธอ (Still 2gether)

  วิน เมธวิน   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนนั้นต้องเป็นเธอ วิน เมธวิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

D | A/C# |Bm | F#m |
G | F#m Bm |Em | A |

 D  คนบางคน..ได้เจอA/C#แค่ครั้งหนึ่ง Bm  คำบางคำ..ก็ดังF#mในหัวใจ   คำนั้นGบอก..ว่าเขF#mา..ใช่Bm..   อย่างที่Emยังหาเหตุผลไม่ได้เลA

 D  คนบางคน..ไม่เหมือA/C#นฝันเท่าไหร่ Bm  แต่รู้ไหม ยังไงF#mก็ต้องเธอ   เพียงแค่Gเธอ แค่นั้F#mนเลยBm   ที่ฉัEmนต้องการหยุด..ตรงนี้A

ต่อให้ย้อDนวันเวลาสักกี่ครั้A/C#มั่นใจนBmะว่าทุกครั้งต้องเป็นเธF#mคนที่ฉันGจะได้พบ และรู้เลF#mยเมื่อได้เจBmว่าเธEmอคือคนนั้นที่ฉันรA

ไม่ต้องเหมือDนคนที่มาจากในฝัA/C#แค่เป็นเธBmอที่เหมือนเธอแค่นั้นAm Dพอคนที่ยืนGข้าง ๆ ฉันและพร้อมเดิF#mนด้วยกันต่Bmถ้าถาEmมคนแบบไหนที่ดีพAคนนั้นต้องเป็นเธ(D)อ..

D | A |

 D  เพลง ๆ หนึ่ง..อาจไม่A/C#เพราะเท่าไหร่ Bm  แต่คนหนึ่ง..อยากให้F#mเธอได้ฟัง   อาจไม่Gได้บอก..คำว่F#mา.. รักBm   แต่เธEmอคงรู้สึกได้อยู่ใช่ไหA

* | ** |

Em | F#m |Bm A | E/G# |
Em | F#m |Gm | A | A |

* | ** |

Bm A | E/G# |

ถ้าถาEmมคนแบบไหนที่ดีพAคนนั้นต้องเป็นเธDอ..ฟังเพลง - คนนั้นต้องเป็นเธอ วิน เมธวิน - YouTube

เนื้อเพลง คนนั้นต้องเป็นเธอ วิน เมธวิน คนบางคน ได้เจอแค่ครั้งหนึ่ง คำบางคำ ก็ดังในหัวใจ คำนั้นบอก ว่าเขา ใช่ อย่างที่ยังหาเหตุผลไม่ได้เลย คนบางคน ไม่เหมือนฝันเท่าไหร่ แต่รู้ไหม ยังไงก็ต้องเธอ เพียงแค่เธอ แค่นั้นเลย ที่ฉันต้องการหยุด ตรงนี้ ต่อให้ย้อนวันเวลาสักกี่ครั้ง มั่นใจนะว่าทุกครั้งต้องเป็นเธอ คนที่ฉันจะได้พบ และรู้เลยเมื่อได้เจอ ว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอ ไม่ต้องเหมือนคนที่มาจากในฝัน แค่เป็นเธอที่เหมือนเธอแค่นั้นพอ คนที่ยืนข้างๆฉันและพร้อมเดินด้วยกันต่อ ถ้าถามคนแบบไหนที่ดีพอ คนนั้นต้องเป็นเธอ เพลงๆหนึ่ง อาจไม่เพราะเท่าไหร่ แต่คนหนึ่ง อยากให้เธอได้ฟัง อาจไม่ได้บอก คำว่า รัก แต่เธอคงรู้สึกได้อยู่ใช่ไหม ถ้าถามคนแบบไหนที่ดีพอ คนนั้นต้องเป็นเธอ