อีล๊อกค๊อกแค๊ก

  วงสยาม   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อีล๊อกค๊อกแค๊ก วงสยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

C | Am |C | Am | G |

C | C |G | C |Dm | Dm |G | C |

ได้กินCสายเกือกกับลูกGดุมคิดแล้Cว มันกลุ้ม มันหนักGอกราคCา พืชผล ปาล์ม ยาAmง มันตกเอาขี้พล๊FอกไปยิกซัดหัวหมG

หนีสิ้Cนรุ้งแร่งรัดมัดตัCนั่งมืAmอกุมหัวเหมือนยาปวAmดอุราดีมาCนด์ ซัพพลาย ไม่รู้สีAmรู้สาอย่ามFาแหลงหยอGก หลอกเด็C

ซ๊อกแซ๊Cก  ป๊อG/Bก  แป๊Amก ง๊อกแง๊ก ง๊อกแAmง๊กอีล๊อกค๊อกแค๊Gก หน้าเค๊กให้ตCายเมสเซนเจอFร์ ทวิตเตอร์ เฟชบุ๊Cติ๊กต๊อก จูFกซ์ อินสตาแกรม ไลCน์คอมพิวเตอFร์มันตัวอันตราGอุปกรณ์ออนไลGน์ ไว้ใช้ขี้หกกัC

หกว่าชอAmบ หกว่ารัก หกว่าโสAmพิมพ์แล้วโพสGต์สร้างภาพไปวัน ๆCพอเจอตัวจริAmง วิ่งเกือบไม่ทัDmดำ อ้วน สั้นG แถมเป็นสิวหัวช้างC  อาโด้ย

C | C |G | C |Dm | Dm |G | C |

ได้เพCนิ ได้เพนิง่ายC ๆ  บาย ๆAm เอาตะที่สู้บายใจCทุ่มเรFาในวันที่เราหม้ายไหDmหลบมาใหGม่ ในวันที่เราถูกเบอGร์

รักกัCนในวันที่ยังหายใCจ รักใคAmรต้องจริงใจเสมCรักแAmท้มีไม่มาก มันยาDmกจะหาเจออย่าเบล่Gอทำหกหก รักคร๊อกCแคร๊ก

รักร้าAmงในวันที่ตางแหม๊ดแพ็Dmพอจนแจ๊ก ๆG รักเลยหักดังแอ๊C

* |

ซ๊อกแซ๊Cก  ป๊อG/Bก  แป๊Amก ง๊อกแง๊ก ง๊อกแAmง๊กอีล๊อกค๊อกแค๊Gก หน้าเค๊กให้ตCาย

** |

ซ๊อกแซ๊กอีตายสู้นิ..

C | C |G | C |ฟังเพลง - อีล๊อกค๊อกแค๊ก วงสยาม - YouTube

เนื้อเพลง อีล๊อกค๊อกแค๊ก วงสยาม ได้กินสายเกือกกับลูกดุม คิดแล้ว มันกลุ้ม มันหนักอก ราคา พืชผล ปาล์ม ยาง มันตก เอาขี้พล๊อกไปยิกซัดหัวหมา หนีสิ้นรุ้งแร่งรัดมัดตัว นั่งมือกุมหัวเหมือนยาปวดอุรา ดีมานด์ ซัพพลาย ไม่รู้สีรู้สา อย่ามาแหลงหยอก หลอกเด็ก ซ๊อกแซ๊ก ป๊อก แป๊ก ง๊อกแง๊ก ง๊อกแง๊ก อีล๊อกค๊อกแค๊ก หน้าเค๊กให้ตาย เมสเซนเจอร์ ทวิตเตอร์ เฟชบุ๊ค ติ๊กต๊อก จูกซ์ อินสตาแกรม ไลน์ คอมพิวเตอร์มันตัวอันตราย อุปกรณ์ออนไลน์ ไว้ใช้ขี้หกกัน หกว่าชอบ หกว่ารัก หกว่าโสด พิมพ์แล้วโพสต์สร้างภาพไปวันๆพอเจอตัวจริง วิ่งเกือบไม่ทัน ดำ อ้วน สั้น แถมเป็นสิวหัวช้าง อาโด้ย ได้เพนิ ได้เพนิง่ายๆ บายๆเอาตะที่สู้บายใจ ทุ่มเราในวันที่เราหม้ายไหร หลบมาใหม่ ในวันที่เราถูกเบอร์ รักกันในวันที่ยังหายใจ รักใครต้องจริงใจเสมอ รักแท้มีไม่มาก มันยากจะหาเจอ อย่าเบล่อทำหกหก รักคร๊อกแคร๊ก รักร้างในวันที่ตางแหม๊ดแพ็ก พอจนแจ๊กๆรักเลยหักดังแอ๊ก ซ๊อกแซ๊ก ป๊อก แป๊ก ง๊อกแง๊ก ง๊อกแง๊ก อีล๊อกค๊อกแค๊ก หน้าเค๊กให้ตาย ซ๊อกแซ๊กอีตายสู้นิ