อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย

  เอิ้นขวัญ วรัญญา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย เอิ้นขวัญ วรัญญา
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

เป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่ต้องดูแลกันปานนี้บ่ คือเบิ่งสนิทกันแท้

G | D/F# |Em | D |

G | Bm |C | D |

ไสบอGกว่าหมู่ ไสบอกแค่ฮู้Bmจักกันไสว่าเคยCเรียนห้องเดียวกัน ต้องกอDดกันนำตี๊

เป็นหมู่Gแนวใด๋ ไปไสมาไBmสกันดู๋น้องEmอีกถ้าอ้าCยสิเฮ็ดแบบนี้ กะบอกกันDมา

ว่าเขาเป็นไผC บอกน้องBmแหน่ไปฮฺอCดขั้นใด๋ บอกน้องBmแหน่บอCกความจริงมาแหน่..ว่าหมู่กันแCนวใด๋D..      D

ว่าเป็นหมู่กัGน ต้องหอมBmแก้มกันอยู่บ้Emต้องดูDแลกันปานนี้Cบ้อ คือเบิ่Dงสนิทกันแท้เป็นหมู่กัGนแล้วพBmากันไสแหEmน่เป็นหมู่กัDน หรือคนใหม่บอกแหCน่เจ็บใจแDท้ อย่าเฮ็ดคือน้องโง่Gหลาย

G D/F# | Em D |C Bm |Am D |

G D/F# | Em D |C | D |G | D |

เมื่Gอความจริงกระจ่างน้องจำต้องหย่าBmงออกไปทำใจบ่คิดCว่าคนที่น้อง..ฮักเบิดใจDสิเฮ็ดกันลง

น้อGงก็พอสิฮู้ แต่อยากได้ยิBmนจากอ้ายตามตรงจากคCน..ที่น้องแพงหลDายปานดวงใจ

* | ** |

G D/F# | Em D |C | D |G |ฟังเพลง - อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย เอิ้นขวัญ วรัญญา - YouTube

เนื้อเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย เอิ้นขวัญ วรัญญา เป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่ ต้องดูแลกันปานนี้บ่ คือเบิ่งสนิทกันแท้ ไสบอกว่าหมู่ ไสบอกแค่ฮู้จักกัน ไสว่าเคยเรียนห้องเดียวกัน ต้องกอดกันนำตี๊ เป็นหมู่แนวใด๋ ไปไสมาไสกันดู๋น้องอีก ถ้าอ้ายสิเฮ็ดแบบนี้ กะบอกกันมา ว่าเขาเป็นไผ บอกน้องแหน่ ไปฮฺอดขั้นใด๋ บอกน้องแหน่ บอกความจริงมาแหน่ ว่าหมู่กันแนวใด๋ ว่าเป็นหมู่กัน ต้องหอมแก้มกันอยู่บ้อ ต้องดูแลกันปานนี้บ้อ คือเบิ่งสนิทกันแท้ เป็นหมู่กันแล้วพากันไสแหน่ เป็นหมู่กัน หรือคนใหม่บอกแหน่ เจ็บใจแท้ อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย เมื่อความจริงกระจ่าง น้องจำต้องหย่างออกไปทำใจ บ่คิดว่าคนที่น้อง ฮักเบิดใจสิเฮ็ดกันลง น้องก็พอสิฮู้ แต่อยากได้ยินจากอ้ายตามตรง จากคน ที่น้องแพงหลายปานดวงใจ