อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย

 เอิ้นขวัญ วรัญญา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย เอิ้นขวัญ วรัญญา
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

G | D |Em | D |

ไสบอGกว่าหมู่ ไสบอกแค่ฮู้Dจักกันไสว่าเคยEmเรียนห้องเดียวกัน ต้องกอDดกันนำตี๊

เป็นหมู่Gแนวใด๋ ไปไสมาไสDกันดู๋น้องEmอีกถ้าอ้าCยสิเฮ็ดแบบนี้ กะบอกกันDมา

ว่าเขาเป็นไEmผ บอกน้องDแหน่ไปฮฺอEmดขั้นใด๋ บอกน้องDแหน่บอCกความจริงมาแหน่..ว่าหมู่กันแนDวใด๋ โห..

ว่าเป็นหมู่กัGน ต้องหอมDแก้มกันอยู่บ้Emต้องดูDแลกันปานนี้Cบ้อ คือเบิ่Dงสนิทกันแท้เป็นหมู่กัGนแล้วพDากันไสแหEmน่เป็นหมู่กัDน หรือคนใหม่บอกแหCน่เจ็บใจแDท้ อย่าเฮ็ดคือน้องโง่Gหลายฟังเพลง - อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย เอิ้นขวัญ วรัญญา - YouTube

เนื้อเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย เอิ้นขวัญ วรัญญา ไสบอกว่าหมู่ ไสบอกแค่ฮู้จักกัน ไสว่าเคยเรียนห้องเดียวกัน ต้องกอดกันนำตี๊ เป็นหมู่แนวใด๋ ไปไสมาไสกันดู๋น้องอีก ถ้าอ้ายสิเฮ็ดแบบนี้ กะบอกกันมา ว่าเขาเป็นไผ บอกน้องแหน่ ไปฮฺอดขั้นใด๋ บอกน้องแหน่ บอกความจริงมาแหน่ ว่าหมู่กันแนวใด๋ โห ว่าเป็นหมู่กัน ต้องหอมแก้มกันอยู่บ้อ ต้องดูแลกันปานนี้บ้อ คือเบิ่งสนิทกันแท้ เป็นหมู่กันแล้วพากันไสแหน่ เป็นหมู่กัน หรือคนใหม่บอกแหน่ เจ็บใจแท้ อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย