ที่พัก(ชั่วคราว)

  Yellow Mellow   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว Yellow Mellow
เนื้อร้อง/ทำนอง: Thitiwat Tungyusawatเรียบเรียง: Thammanoon Ketkeaw, Yellow Mellowโปรดิวเซอร์: Thammanoon Ketkeawสังกัดค่าย: WAKE MUSIC

F# | B |F# | B |

F# | B |F# | B | F# |

 F#  อยากต่อเวลาให้เธออยู่ตรBงนี้อีกหน่อย   แค่อย่างน้อG#mยไม่ใช่วันนี้C#ที่เธอจะไปF#ได้ไหม  F#7   อยากให้เธBอแค่รอ แค่ขอA#mให้ผ่านพ้นวันD#ใหม่   แค่G#mได้พักสักหน่อย แล้Bวพรุ่งนี้เธอค่อยเดินC#ไป

 B  แต่ไม่ได้จะหยุดเธอA#mไว้ ไม่ห้ามใจ B  (แต่)ถ้าน้ำตามันจะA#mไหล จะห้ามยังไง B  แต่ถ้าหัวใจจะต้อA#mงสลายจากนี้D#mไป E  ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิต   ที่ดีกว่านี้ก็ไม่เป็นไC#ร ไม่เป็นไร

อย่างน้อF#ยก็เคยเป็นคC#/Fนที่เธอรัD#mแม้จะกลาC#ยเป็นที่พัBกชั่วครA#mาว.. ก็G#mยินดีให้เธอC#ไปวัF#นหนึ่งหากเธอเดิC#/Fนต่อไม่ไหD#mจำทางกลับC#ได้ใช่ไหมBเธอ..  A#mกลัG#mบมาพักตรงนี้C#ได้เสมอ(เลย)

F# | B |F# | B |

* | ** |

B | A#m |G#m | F# |
B | A#m D# |G#m A#m B G#/C | C# |

** |

วัF#นหนึ่งหากเธอเดิC#/Fนต่อไม่ไหD#mจำทางกลับC#ได้ใช่ไหมBเธอ..  A#mกลัG#mบมาพักตรงนี้C#ได้เสมอเลF#ย..ฟังเพลง - ที่พักชั่วคราว Yellow Mellow - YouTube

เนื้อเพลง ที่พักชั่วคราว Yellow Mellow อยากต่อเวลาให้เธออยู่ตรงนี้อีกหน่อย แค่อย่างน้อยไม่ใช่วันนี้ที่เธอจะไปได้ไหม อยากให้เธอแค่รอ แค่ขอให้ผ่านพ้นวันใหม่ แค่ได้พักสักหน่อย แล้วพรุ่งนี้เธอค่อยเดินไป แต่ไม่ได้จะหยุดเธอไว้ ไม่ห้ามใจ (แต่)ถ้าน้ำตามันจะไหล จะห้ามยังไง แต่ถ้าหัวใจจะต้องสลายจากนี้ไป ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิต ที่ดีกว่านี้ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็เคยเป็นคนที่เธอรัก แม้จะกลายเป็นที่พักชั่วคราว ก็ยินดีให้เธอไป วันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ กลับมาพักตรงนี้ได้เสมอ(เลย) วันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ กลับมาพักตรงนี้ได้เสมอเลย